Slut med brok – stil op!

Tager du ofte dig selv og dine medstuderende i at være utilfredse med alt fra studieordningen til for tunge bøger? Nu har I chancen for at gøre noget ved det! Til november er der valg på AU – fra d. 10.- 14. oktober kan du stille op og få indflydelse på DIT studium.

Grafik: Gejst

Til november vælger AU-studerende deres repræsentanter til AU’s bestyrelse, akademiske råd og studienævn. Måske er det dig?

Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. opbygningen af studieordninger, planlægning af eksamen og evaluering af undervisningen. Samtidig er du med til at gennemføre alle de små og store tiltag, der kan lette jeres hverdag som studerende.

Udover indflydelse får du værdifuld erfaring med det politiske system, et nyt netværk og måske nye venskaber.

I år er der ud over valg for de studerende også valg for ph.d.- studerende, som bl.a. kan stille op til ph.d.-udvalgene.

Sådan gør du:

Hvis du har lyst til at stille op til valget, kan du gøre det elektronisk fra mandag d. 10. oktober kl. 9:00 til torsdag d. 14. oktober kl. 12:00

  • Log ind på valgsystemet e-vote med dit AU-id og din adgangskode.
  • Udfyld opstillingsblanketten elektronisk.

Det er også i e-vote, du kan tjekke, hvad du har stemmeret til.

Læs mere om opstilling og stemmeret på au.dk/valg

Se ny kampagnevideo om at stille op

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte valgsekretariatet på: 8715 332 / 29458238 - eller sende en mail til: valg@au.dk


Valg på AU
Hvert år i november er der valg på Aarhus Universitet. Her vælges der medlemmer til diverse råd, nævn og udvalg samt bestyrelsen for AU. Hvem, der kan stemme, og hvad der stemmes til, varierer inden for en 4-årig periode. I år er valget den 14.-17. november. I 2022 stemmer studerende til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg. Læs mere på au.dk/valg