Eksamenssnyd: Har du styr på reglerne?

Må du bruge tekst fra dine gamle eksamensopgaver i en ny eksamen? Hvordan citerer du dine kilder korrekt? Og må du bruge Chatbots som hjælpemiddel? Er du i tvivl, så sæt dig godt ind i reglerne for at undgå snyd.

Som studerende har du selv ansvaret for at sætte dig ind i reglerne for eksamenssnyd, som du finder på din studieportal. Foto: Colourbox

Eksamenstiden er lige nu i fuld gang, og som studerende har du selv ansvaret for at sætte dig godt ind i reglerne for eksamenssnyd før eksamen.

Overtræder du de regler, der gælder, betragtes det som eksamenssnyd – uanset om det sker med vilje eller ved en fejl – og det kan få alvorlige konsekvenser for dig og din uddannelse.

På AU’s side om eksamenssnyd får du et overblik over, hvad der betragtes som eksamenssnyd og gode råd til, hvordan du overholder reglerne.

Du kan også altid spørge din underviser eller vejleder, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder.

Søg hjælp, hvis du er presset

Hvis du af personlige, studiemæssige eller familiære grunde bliver så presset, at du overvejer at snyde til eksamen, så lad være. Søg hjælp, og gør noget andet. Du kan fx kontakte:

Besøg også styrkditstudieliv.au.dk/, og find mere information om, hvordan du kan styrke din trivsel.