Flere faktorer bag ansøgerboom til teologi

Teologi er blandt de uddannelser, som har oplevet størst fremgang i årets ansøgningsrunde på Aarhus Universitet. Studieleder giver både en øget kommunikation og et aktivt studiemiljø æren for væksten, og han ser klare muligheder for teologi i det nye Arts.

’Teologi, Aarhus Universitet’. De tre ord har i 2011 stået på mere end 50 pct. flere ansøgningsskemaer end sidste år. I alt 123 ansøgere har foreløbig ønsket sig ind på teologistudiet, hvilket er en klar fremgang i forhold til 2010, hvor tallet var 81. Antallet af førsteprioritetsansøgninger er også gået markant frem fra 47 i 2010 til 61 i år – en stigning på hele 30 pct.

Studieleder Peter Lodberg er naturligt nok yderst tilfreds med den positive udvikling, og han ser flere årsager til, at teologi står øverst på så mange flere ansøgningsskemaer:

”Først og fremmest har vi været mere aktive i det opsøgende arbejde på gymnasier og højskoler. Vi har været gode til at forklare, at teologi har mange forskellige elementer i sig. Vi kalder det ofte ’det lille universitet i det store universitet’, fordi faget netop har tydelige elementer af både sprog, kultur, samfundsvidenskab og filosofi”.

Nyt hovedområde – nye muligheder

Åbningerne mod andre fagligheder kommer endnu klarere til udtryk, fordi Det Teologiske Fakultet tidligere på året blev en del af det nye hovedområde Arts. Det har givet en bredere vifte af muligheder for de studerende, og Peter Lodberg fastholder, at teologernes faglige identitet kun vil blive styrket i fremtiden.

”Vi har gjort en stor indsats for at forklare, hvordan integrationen i Arts giver de studerende bedre mulighed for at brede perspektivet ud og supplere deres teologiske faglighed ved at specialisere sig inden for f.eks. klassiske sprog, pædagogik eller filosofi. Der var nogle kritiske røster, som dømte teologi ude, fordi vi ikke længere er et selvstændigt fakultet, men de flotte ansøgertal er for mig at se et tydeligt bevis på, at kritikerne har taget fejl. Vi har sat alle sejl til for at informere om de nye muligheder, som teologistuderende på Arts har fået, og det arbejde har ansøgerne nu kvitteret for”, forklarer studielederen.

Studiemiljø har stor betydning

Men det er ikke kun universitetets kommunikationsindsats, der ligger til grund for teologernes fremgang. Peter Lodberg giver også de nuværende studerende en stor del af æren for stigningen i ansøgertallet:

”De seneste årgange af studerende er blevet mere og mere aktive rent socialt, og de har været en enorm drivkraft i at skabe et endnu bedre studiemiljø på teologi. Det tror jeg har smittet af på søgningen, for når folk har det godt, så anbefaler de jo i højere grad deres fag til andre. Jeg fornemmer i det hele taget, at snakken om teologi har forandret sig blandt de unge. Hvor man så at sige var lidt nede på knæ før i tiden, så er selvtilliden vokset i de seneste år”.

Peter Lodberg peger desuden på, at gode fremtidsudsigter på jobmarkedet kan være blandt årsagerne til, at teologistudiet er blevet mere attraktivt. Dels fordi den danske folkekirke allerede om relativt få år kommer til at mangle præster, men også fordi erhvervslivet i højere grad har fået øjnene op for teologernes evner.

Links til: