Giv din mening til kende om studiemiljøet

I uge 43 starter Danmarks Studieundersøgelse, som udsendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til studerende på alle landets videregående uddannelser. Din besvarelse er vigtig for AU’s løbende arbejde med kvaliteten af dit studie- og undervisningsmiljø.

Når du som AU-studerende åbner din e-boks eller AU-mail i uge 43, er der post fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Den nationale undersøgelse – Danmarks Studieundersøgelse – ligger og venter på dine svar.

Du bliver spurgt ind til din faglige og sociale trivsel, dit udbytte af undervisningen, oplevelse af stress og ensomhed, sexisme og meget andet. Og dine svar er vigtige. Ved at give din mening til kende, er du med til at give værdifuld viden til det løbende arbejde med at vedligeholde og forbedre studie- og undervisningsmiljøet på din uddannelse.

Samtidig bidrager du til at hjælpe kommende medstuderende, når de skal vælge uddannelse. Styrelsen bruger nemlig resultaterne til at opdatere det online studievalgsværktøj Uddannelseszoom, som giver kommende studerende mulighed for at sammenligne uddannelser på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Sådan bruges resultaterne

Danmarks Studieundersøgelse er en ny titel, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fremover anvender som en samlende betegnelse for de studenterundersøgelser, de bl.a. anvender til Læringsbarometer og Uddannelseszoom. Besvarelserne bruges også i AU’s løbende kvalitetsarbejde og danner grundlag for universitetets undervisningsmiljøvurdering hvert tredje år – næste gang i 2023.

Spørgeskemaets omfang varierer fra gang til gang og afhænger af, hvad AU bruger resultaterne til. I år er spørgeskemaet kortere end i 2020, hvor resultaterne dannede grundlag for den undervisningsmiljøvurdering, der lige nu arbejdes med rundt omkring på de enkelte uddannelser.

Fremover modtager du Danmarks Studieundersøgelse hvert andet år.

Om Danmarks Studieundersøgelse

  • Danmarks Studieundersøgelse udsendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til alle studerende på landets videregående uddannelser.
  • Undersøgelsen gennemføres af Epinion og udsendes som et elektronisk spørgeskema til de studerende i e-boks og på AU-e-mail – første gang i uge 43. Svarfristen er 15. december, og resultaterne forventes offentliggjort i foråret 2022.
  • Danmarks Studieundersøgelse gennemføres hvert andet år, og AU anvender besvarelserne i det løbende kvalitetsarbejde med studie- og undervisningsmiljøet. Hvert 3. år danner resultaterne grundlag for AU’s undervisningsmiljøvurdering – næste gang i 2023.
  • Indtil 2017 gennemførte AU sin egen studiemiljøundersøgelse, og i 2020 var undersøgelsen for første gang integreret i styrelsens undersøgelser.

Læs mere om studieundersøgelsen og se tidligere undersøgelser på: https://studerende.au.dk/studieundersogelse/ (opdateres løbende).