IT-systemer er genåbnet og eksaminer gennemføres som planlagt

Aarhus Universitet måtte mandag lukke for adgangen til en række IT-systemer på grund af en alvorlig sikkerhedstrussel. Systemerne er nu genåbnet efter et omfattende tjek af sikkerheden, og eksaminer kan gennemføres. Studerende, som har fået aflyst deres eksamen, vil få direkte besked om ny eksamensdato.

STADS, MitStudie, Digital Eksamen, Wiseflow og flere andre IT-systemer på Aarhus Universitet er nu genåbnet, efter at universitetet præventivt måtte lukke for web-adgangen til dem mandag den 13. december. Formålet med nedlukningen var, at forhindre at cyberkriminelle kunne få adgang til at hacke universitetets systemer.

En række skriftlige eksaminer tirsdag den 14. december blev aflyst som konsekvens af nedlukningen, og de berørte studerende og undervisere får direkte besked på mail om ny eksamensdato. Berørte studerende bedes orientere sig via post.au.dk, Brightspace og de lokale studieportaler.

Alle andre eksaminer kan nu igen gennemføres som planlagt.

Under nedlukningen har AU IT i samarbejde med eksterne parter gennemført scanninger af alle universitetets systemer for at identificere, hvilke installationer som måtte bære en sårbarhed i den såkaldte Apache Log4j-software.

Intet brud på sikkerheden

AU IT understreger, at der er gennemført et grundigt sikkerhedstjek, og der er ikke konstateret noget brud på sikkerheden eller risiko for det. Derfor er der nu åbnet for alle systemer igen.

Samtidig betoner AU IT, at det var helt nødvendigt at gennemføre den uvarslede nedlukning af systemer, da det var en potentielt alvorlig cyber-trussel, som universitetet stod over for.