Kvote 2: 5.825 ansøgere har Aarhus Universitet øverst på listen

5.825 ansøgere har valgt en uddannelse på Aarhus Universitet som deres førsteprioritet. Det er som forventet lidt færre end sidste år, hvor ekstraordinært mange unge søgte ind som følge af corona-situationen.

Foto: Lars Kruse / AU Foto

I dag kl. 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, og i år har Aarhus Universitet modtaget i alt 16.340 ansøgninger – 5.825 ansøgere har AU som førsteprioritet. Det viser de foreløbige ansøgertal.

Det er et lille fald sammenlignet med 2021 og status quo i forhold til 2020. Begge år oplevede Aarhus Universitet en ekstraordinær høj søgning til universitetets uddannelser, som primært tilskrives corona og nedlukning af samfundet. Den samme tendens ses på landsplan (se pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Sammenligner man det samlede ansøgertal til Aarhus Universitet med årene før corona, er søgningen til Aarhus Universitet steget.

Den endelige opgørelse for antallet af kvote 2-ansøgninger og fordelingen på uddannelser er klar senere i denne uge og vil være tilgængelig på AU’s presseside.

Bemærk, at det først er muligt at sige noget endeligt om det samlede ansøgerbillede til Aarhus Universitet, når fristen for ansøgning om optagelse via kvote 1 udløber den 5. juli kl. 12. Ansøgerne får svar på deres ansøgninger den 28. juli.

Udvikling i kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet:

  • 2022: 16.340 ansøgninger – 5.825 førsteprioriteter (foreløbige tal)
  • 2021: 18.046 ansøgninger – 6.130 førsteprioriteter (endelige tal)
  • 2020: 15.732 ansøgninger – 5.852 førsteprioriteter (endelige tal)
  • 2019: 14.943 ansøgninger – 5.536 førsteprioriteter (endelige tal)
  • 2018: 14.866 ansøgninger – 5.599 førsteprioriteter (endelige tal)