Nedlukning af it-systemer påvirker eksaminer på AU tirsdag 14.12

Aarhus Universitet måtte mandag lukke ned for web-adgangen til en række it-systemer. Det medfører, at en række skriftlige eksaminer tirsdag d. 14. december aflyses. Har du eksaminer denne dag, skal du holde dig orienteret på din lokale studieportal og Brightspace.

Blandt de systemer, som er lukket ned, er STADS, MitStudie, Wiseflow og digital eksamen, der i øjeblikket ikke er fuldt tilgængelige.

Studerende, der har skriftlige eksaminer den 14. december, vil via post.au.dk få direkte besked om, hvorvidt deres eksamen gennemføres. Har du fået aflyst din eksamen, vil du få direkte besked om nyt prøvetidspunkt.

IT-afdelingen hos Aarhus Universitet understreger, at der ikke er konstateret nogen sikkerhedsbrist. Men der er konstateret en svaghed i et stykke software, som gør det nødvendigt øjeblikkeligt at lukke midlertidigt ned for webadgang til systemerne. 

Mens der er lukket for adgangen, vil IT-afdelingen gennemføre en scanning af alle AU’s systemer for at finde ud af, hvilke installationer der har den omtalte svaghed. 

Hold øje med din studieportal 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om, hvor længe der er behov for at holde adgangen til systemerne lukket. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med post.au.dk og din lokale studieportal med hensyn til de kommende dages eksamener.

Spørgsmål angående adgang til IT-systemer henvises til universitetets supportenheder, og der vil komme en udmelding enten på universitetets hjemmeside eller som en direkte mail. - Kontakt din lokale IT-support 

Lukningen er sket for at forhindre, at cyberkriminelle får adgang til de pågældende systemer.