Nyt ansøgningsboom på Aarhus Universitet

På baggrund af årets ansøgninger forventer Aarhus Universitet klart et øget optag i 2011. Det øgede optag skal ses i forhold til, at der både i 2009 og 2010 blev sat bemærkelsesværdige rekorder for antallet af nye bachelorstuderende på universitetet.

Aarhus Universitet har i år fået 12 procent flere ansøgninger end 2010. I alt har universitetet modtaget mere end 22.500 ansøgninger, heraf har ca. 8.700 søgt ind på Aarhus Universitet som 1. prioritet.

– De unge investerer i gode uddannelser til gavn for sig selv og bestemt også for landet. Det er en yderst positiv udvikling, hele uddannelsesområdet er inde i. Det samme gælder for Aarhus Universitet. Vi har i flere år talt om store stigninger og rekorder, så det glæder os, at vi igen i år har en så stor fremgang i ansøgningerne, siger rektor for Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen.

Ansøgerne har fordelt sig bredt på universitetets 91 uddannelser, og det gør, at Aarhus Universitet forventes at kunne tilbyde optagelse til flere end sidste år, hvor universitetet optog 6.236 nye bachelorstuderende. Det svarer til en fjerdedel af det samlede optag på landets universiteter.

– Vi kommer til at optage flere studerende end nogensinde før, fordi der særligt er stor søgning til en række andre fag end de populære som medicin, psykologi, statskundskab og jura, hvortil søgningen har stabiliseret sig, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Ansøgningerne fordeler sig ifølge de første opgørelser således:

  • Arts: mere end 7.350 ansøgninger
  • Science and Technology: mere end 2.500 ansøgninger
  • Health: mere end 3.550 ansøgninger
  • Business and Social Sciences: mere end 9.100 ansøgninger

Ansøgertallet er gået meget frem på især det humanistiske og naturvidenskabelige felt med stigninger på henholdsvis 30 og 20 procent. Der er en samlet stigning på de samfundsvidenskabelige uddannelser på godt 7 procent og et mindre fald på det sundhedsvidenskabelige område, hvor der er færre svenske ansøgere end tidligere år.

På det humanistiske område er det især sprogfagene, der har fået markant flere ansøgninger i år. Det er blandt andet nyere sprog- og kulturstudier som kinastudier, brasiliansk, arabisk sprog og kultur, moderne indisk samt russisk, som har stor fremgang.  Også europæiske sprogfag som tysk og fransk får i år stor søgning. Antropologi er årets helt store højdespringer med en stigning i ansøgninger totalt på knap 85 procent.

Inden for de naturvidenskabelige fag er der, som det har været tendensen i en del år efterhånden, generel fremgang. Matematik-økonomi, jordbrug, fødevarer og miljø, medicinalkemi, it, nanoteknologi, datalogi, kemi og biologi har alle fremgang i ansøgninger på over 20 procent, og mange af dem ligger højt i andelen af 1. prioriteter.

Den samlede fremgang er en positiv udvikling for Aarhus Universitet, som er i gang med en omfattende faglig reform.

– Vi skaber et fremtidssikret universitet, der blandt andet giver de studerende større fleksibilitet i deres studier, samtidig med at Aarhus Universitets høje kvalitet og gode studiemiljø vil blive yderligere styrket de kommende år, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Der kommer detaljerede tal for årets ansøgninger fordelt på fag fredag den 15. juli på universitetets hjemmeside.

For yderligere oplysninger:

Pressekonsulent Sys Christina Vestergaard, 2367 0012, scv@adm.au.dk