Populære uddannelser tiltrækker stadig flere studerende

Aarhus Universitet optog flere studerende i 2010 end nogensinde før, og især kandidatuddannelserne er populære. Det bekræfter nye nøgletal fra Danske Universiteter.

Nye tal fra Universiteternes Statistiske Beredskab bekræfter igen i år, at kandidatuddannelserne på Aarhus Universitet er meget populære. 4.790 unge valgte at søge mod Aarhus for at blive indskrevet på en kandidatuddannelse, hvilket er det højeste antal blandt alle de danske universiteter. Med 48 procent er Aarhus Universitet det danske universitet, hvor andelen af graduate-studerende er størst, opgjort som studerende efter bachelor-niveau, men før ph.d.-niveau. Det kan blandt andet forklares med, at universitetet udbyder er et stadigt stigende antal kandidatuddannelser, som ikke ligger i umiddelbar forlængelse af egne bacheloruddannelser.

Ud over det høje antal kandidatstuderende mærkede Aarhus Universitet også den generelle stigning i unges interesse for at tage en videregående uddannelse. Universitetet fik med 6.172 nye studerende en fremgang på 10 procent i bacheloroptaget i forhold til året før.

”Først og fremmest glæder jeg mig over, at samtlige danske universiteter optager flere og flere studerende, for det har stor betydning for fremtidens danske vækst, at flere unge får en videregående uddannelse. Det sender også et kraftigt signal om, at det netop er nu, vi skal øge investeringen i uddannelserne. Derudover synes jeg, at tallene skal ses som et tegn på, at vi hele tiden forbedrer uddannelserne, så de studerende finder dem interessante, samtidig med at uddannelserne bliver målrettet samfundets behov for højtuddannet arbejdskraft,” siger rektor for Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen.

De nye tal fra Universiteternes Statistiske Beredskab 2010 viser også, at Aarhus Universitet har en fremgang i antallet af bachelorstuderende, som gennemfører studiet på normeret tid plus max. et år. En anden positiv udvikling er, at Aarhus Universitet oplever færre studerende, som forlader studiet i løbet af det første år. Det har i flere år været en skærpet indsats for at mindske frafaldet, og den indsats prioriteres også højt fremover.

Se tallene fra Aarhus Universitet og de øvrige universiteter på Danske Universiteters hjemmeside under Universiteternes Statistiske Beredskab.

Yderligere information:

Pressekonsulent Sys Christina Vestergaard, scv@adm.au.dk, mobil 2367 0012