To store forskningskapaciteter efterfølger Fukuyama på AU

Forskere på Aarhus Universitet kan se frem til at samarbejde med og lade sig inspirere af to store internationale kapaciteter, som i de kommende år vil være knyttet til Aarhus Universitet som ”Distinguished Visiting Professor” (DVP): den australske historiker Alistair Thomson fra Monash University i Melbourne og Harvard-politologen Robert D. Putnam.

Francis Fukuyama blev udnævnt til æresdoktor ved AU i 2011.
Alistair Thomson, professor i historie, Monash University, Australien.
Robert Putnam, professor i politologi og sociologi, Harvard, USA

På hver sit felt har Thomson og Putnam gjort sig gældende internationalt gennem en banebrydende forskningsindsats. Thomson med sin forskning i erindringshistorie og Putnam med sin teori om social kapital.

Den nye stilling som DVP blev oprettet i forbindelse med Francis Fukuyamas tilknytning til Aarhus Universitet. Den giver AU en enestående mulighed for i en periode at trække på særligt fremragende internationale forskere, der kan styrke og stimulere de lokale forskningsmiljøer. DVP’en er hovedtaler på Aarhus Universitets årlige MatchPoints Seminar, som dels har til formål at være et forum for forskningsudvekslings på højeste niveau, dels at skabe dialog mellem universitetet og det omgivende samfund om emner af bred samfundsinteresse. Seminarerne er af samme grund åbne for offentligheden.

Francis Fukuyama, der blev udnævnt til æresdoktor ved AU i 2011, talte på tre MatchPoints-seminarer og bidrog med kapitler til de tre første bind i Aarhus Universitetsforlags nye MatchPoints-serie. Desuden bidrog han til flere interne seminarer og masterclasses for ph.d-studerende. Thomson og Putnam vil være tilknyttet på de samme vilkår. 

For yderligere oplysninger

  • DVP-koordinator Michael Böss på engmb@hum.au.dk eller 2093 4818.

Læs mere