Univalg: Hvem stemmer du på?

Du kan være med til at bestemme, hvilke studerende, der skal sidde i dit lokale studienævn, akademiske råd og ph.d.-udvalg. Stem nu og frem til torsdag den 16. november kl. 16.00 og vær med til at bakke dine favoritkandidater op.

Foto: Lars Kruse / Grafik: Gudrun Frost-Søgaard

Du kan nu stemme til et valg, som har stor betydning for dit studieliv og din hverdag på Aarhus Universitet – universitetsvalget! Med få klik på din computer kan du være med til at afgøre, hvem der skal repræsentere dig som studerende i dit lokale studienævn og akademiske råd. Er du ph.d.-studerende, kan du også vælge repræsentanter til dit lokale ph.d.-udvalg. STEM HER

Der er god grund til at stemme, for det er vigtige emner, som bliver drøftet og besluttet i de forskellige organer. Studienævnene udarbejder fx forslag til studieordninger, følger op på undervisningsevalueringer og godkender eksamensplaner. Studenterrepræsentanterne i råd og nævn er med til at påvirke og gennemføre de små og store tiltag, som letter hverdagen for dig og dine medstuderende.

Sådan stemmer du

Bemærk, at der nogle steder kan være fredsvalg eller bortfald af valg. Dette betyder, at du ikke kan stemme til disse valg. Du kan se en oversigt her.

Ved årets universitetsvalg er der også valg for ph.d.-studerende. Læs om, hvad du kan stemme til som ph.d.-studerende.

Valgresultatet
Valgresultatet bliver offentliggjort i uge 47 på au.dk/valg.

Vil du vide mere?