Universitetsvalget er slut – sådan gik det

Årets universitetsvalg er slut, stemmerne er optalt, og posterne er fordelt. Få overblikket her.

En lang række af dine medstuderende er nu valgt til at varetage dine interesser i fakulteternes akademiske råd, de lokale studienævn og ph.d.-udvalgene.

Se resultaterne af valget

Der er universitetsvalg hvert år, men det skifter fra år til år i en 4-årig cyklus, hvem der er på valg, og hvem der kan stemme. I år kunne de studerende stemme til fakulteternes akademiske råd, de lokale studienævn og ph.d.-udvalgene. De to repræsentanter for studerende i bestyrelsen er på valg hvert 2. år – og var ikke på valg i år.

I år kunne medarbejdere til gengæld stemme til bestyrelsen, ligesom de kunne stemme til de samme råd, nævn og udvalg som de studerende. Den samlede stemmeprocent på AU nåede op på 20,64%.

Få overblikket over resultaterne blandt medarbejdere i denne nyhed

Færre bortfaldne valg
Blandt studerende var der i år 11 bortfaldne valg, hvilket næsten er en halvering i forhold til universitetsvalget i 2022. Det betyder dog, at der i den kommende repræsentationsperiode er 11 ubesatte pladser fordelt i forskellige studienævn og ph.d.-udvalg.

Samlet set var der ved årets valg i alt 39 lokale kampvalg – dvs. valg, hvor flere kandidater er i spil til et begrænset antal pladser. Stemmeprocenten svinger markant fra lokalvalg til lokalvalg. 163 valg blev afgjort som fredsvalg, hvor kun én person har stillet op til en plads i et givent organ og dermed automatisk vælges uden afstemning.

Læs mere om fredsvalg og bortfald af valg på au.dk/valg.

Vil du vide mere?
Læs mere på www.au.dk/valg, eller kontakt valgsekretariatet på valg@au.dk.