Valget er dit – stem nu

Nu kan du være med til at bestemme, hvem af dine medstuderende der skal sidde i dit lokale studienævn, akademiske råd og i AU’s bestyrelse. Stem nu og frem til torsdag den 17. november.

Knap er Folketingsvalget overstået, før du igen kan bruge din demokratiske ret. Nu har du nemlig mulighed for at stemme til et andet valg, som har stor betydning for dit studieliv og din hverdag på Aarhus Universitet – universitetsvalget! Med få klik på din computer, kan du være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere dig som studerende i dit lokale studienævn, akademiske råd og AU’s bestyrelse.

Og der er god grund til at stemme, for det er vigtige emner, som bliver drøftet og besluttet i de forskellige organer. Studienævnene udarbejder fx forslag til studieordninger, sikrer, at der bliver fulgt op på undervisningsevalueringer og godkender eksamensplaner. De studerende i AU’s råd og nævn er med til at gennemføre små og store tiltag, som letter hverdagen for dig og dine medstuderende. Og i AU’s bestyrelse bringer de to studenterrepræsentanter de studerendes perspektiv ind i de overordnede, strategiske drøftelser af, hvordan universitetet skal ledes og organiseres.

Sådan stemmer du

  • På www.au.dk/valg logger du på e-valgsystemet med dit AU-id og adgangskode.
  • Når du er logget ind, kan du se, hvad du kan stemme til, og hvem du kan stemme på.
  • Du kan stemme elektronisk i valgperioden fra den 14. november kl. 9.00 til den 17. november kl. 16.00.

Bemærk, at der nogle steder kan være fredsvalg eller bortfald af valg. Dette betyder, at du ikke kan stemme til disse valg. Du kan se en oversigt her.

Ved årets universitetsvalg er der også valg for ph.d.-studerende. Læs om, hvad du kan stemme til som ph.d.-studerende.

Valgresultatet bliver offentliggjort i starten af uge 47 på au.dk/valg.

Vil du vide mere?