Sygdom før eller under en prøve

Hvis du bliver syg før en prøve – og det derfor er umuligt for dig at møde op – bør du hurtigst muligt samme dag henvende dig til din læge og få udstedt en erklæring om, at du er syg. Hermed vil du have sikret dig en mulig dokumentation for sygdommen i forbindelse med eventuelle dispensationer, du kan få brug for.

Universitetet forventer, at du møder op til prøver, du er tilmeldt. Hvis du bliver syg før en mundtlig prøve, skal du derfor meddele universitetet, hvis du ikke kommer til prøven. Se nærmere vejledning på din studieportal. Hvis du bliver syg under en tilsynsprøve – og du derfor er nødt til at afbryde din deltagelse i prøven – skal du gøre vagten eller bedømmerne opmærksomme på, at du forlader prøven, fordi du er syg. Hermed vil du have sikret dig en mulig dokumentation for sygdommen til brug ved eventuelle dispensationer, du får brug for. Du bør også straks henvende dig til din læge og få udstedt en erklæring om, at du blev syg under tilsynsprøven.