Tilsynsprøver (Skriftlig prøve)

Nedenfor finder du information om afholdelse af tilsynsprøver og praktiske oplysninger herom. Yderligere information finder du i studieordningen for din uddannelse og på din studieportal.  

Afholdelse af prøve

Hvis du skal til en tilsynsprøve (altså en prøve, hvor du skal møde op et bestemt fysisk sted), skal du i god tid orientere dig om, hvor og hvornår prøven afholdes. På din selvbetjening eller på din studieportal vil du kunne orientere dig om tid og sted for prøver.

Husk at det ikke er nok at spørge dine medstuderende – det er nemlig ikke sikkert, at I skal til prøve samme sted og på samme tidspunkt.

Du vil kunne se i kursuskataloget eller i din studieordning, hvilke hjælpemidler du må medbringe til prøven. Hvis du medbringer andre hjælpemidler end de tilladte, vil det blive betragtet som forsøg på snyd efter Aarhus Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende. Det er altid dit eget ansvar, at du kun medbringer de tilladte hjælpemidler til en prøve. Det er ikke tilladt under prøven at låne hjælpemidler eller materiale hos andre.

Muligheden for brug af computer ved en prøve fremgår af din studieordning eller i kursuskataloget. Du bør orientere dig i studieordningen og i kursuskataloget om brug af computer ved de enkelte prøver.  

Du skal altid medbringe gyldig legitimation (studiekort), som skal forevises ved indgangen, så vagten kan kontrollere, at du har ret til at gå til prøven. Hvis du ikke medbringer korrekt legitimation, risikerer du at blive afvist fra deltagelse i prøven. Afvisningen registreres som et brugt prøveforsøg.

Som regel foregår der en række tidskrævende kontroller ved indgangen til et prøvelokale. For at en prøve kan starte til tiden, anbefales det, at alle studerende møder senest 20 minutter før, at prøven går i gang.

Inden for den første time af en prøve må ingen eksaminand forlade prøvelokalet uden særlig tilladelse fra vagten. Du skal under prøven holde øje med tiden, så din besvarelse er klar til aflevering, når prøven er slut. Når vagten meddeler, at prøven er slut, skal du stoppe med at skrive i eller på din besvarelse. Hvis du fortsætter med at skrive på opgaven efter dette tidspunkt eller påfører studienummer, sideangivelse eller lignende, risikerer du at blive indberettet for forsøg på snyd.