Studieassistent

Studieassistentordningen er for dig, der er tilknyttet et af AU's to Dual Career programmer, AU Elitesport og AU Iværksættere.

Hvis du er forhindret i at møde fysisk på campus grundet forhold relateret til din sport eller iværksætteri, kan du søge om at få en studieassistent, der kan formidle indholdet af aktiviteterne på campus.

Hvad er en studieassistent?

En studieassistent er en medstuderende, der hjælper dig til at kunne følge med i dit studie når du ikke selv kan være tilstede.

En studieassistent kan udarbejde noter og efter behov streame eller optage lyd/video fra forelæsninger, undervisningslektioner og lignende. Noter og optagelser overleveres digitalt. Hvis studieassistenten streamer undervisningen til dig, kan du følge undervisningen live og herved også have mulighed for at stille spørgsmål til forelæsere og undervisere gennem din studieassistent.

Bemærk: Enhver optagelse eller streaming af forelæsninger foretaget af studieassistenter skal godkendes af kursusansvarlig inden optagelse eller streaming. Er der tale om optagelse eller streaming af holdundervisning forudsættes desuden forudgående samtykke fra underviser og medstuderende. Optagelser er kun til eget brug og skal slettes, så snart de er brugt til formålet - senest ved semesterets afslutning.

Du skal selv finde din studieassistent og kan få vejledning herom hos os. Både du og din studieassistent vil modtage informationer om mulighederne og gode råd til et vellykket forløb.

Studieassistenten aflønnes af Aarhus Universitet.  

Hvordan søger du?

Studerende tilknyttet AU Elitesport søger ved at sende en mail til alp@au.dk eller mtk@au.dk.
Studerende tilknyttet AU Iværksættere søger ved at sende en mail til mmm@au.dk.

I mailen bedes du kort forklare din situation og oplyse navn og studienummer på din studieassistent sammen med et estimat over hvor mange lektioner, du forventer at få brug for hjælp i det indeværende semester. 

Af hensyn til personfølsomme oplysninger henstiller vi til, at du sender mailen fra din studiemail (du kan finde mailen på post.au.dk så snart du har modtaget bekræftelse på dit studieoptag).

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte os:

Anna-Lena Toft Petersen – alp@au.dk / 40283893   

Malene Thisgaard Knudsen - mtk@au.dk / 23382116

Morten Munch Mindegaard mmm@au.dk / 28839158

Du kan orientere dig om universitets gældende regler og retningslinjer her.