Personoplysninger

I forbindelse med din ansøgning om optagelse til en uddannelse ved Aarhus Universitet skal vi informere dig om universitetets håndtering af dine personoplysninger. Aarhus Universitets behandler oplysninger om dig i relation til din optagelse, indskrivning og din gennemførelse af dit studieforløb. Oplysningerne stammer fra forskellige kilder, som fx din ansøgning om optagelse, fra Den koordinerede Tilmeldings behandling af din ansøgning om optagelse, fra SU styrelsen m.fl. En stor del af oplysningerne genererer du desuden selv i løbet af dit studieforløb fx i form af kursustilmeldinger, eksamenstilmeldinger, eksamensresultater m.v.

Hvis du vil vide mere: Gå til denne side for at finde flere informationer om personoplysninger og databeskyttelse på AU.