Undervisningsmiljøvurdering 2021

Kort om undersøgelsen

Undervisningsmiljøvurderingen er de studerendes vurdering af det psykiske undervisningsmiljø samt fysiske og æstetiske studiemiljø på alle uddannelser på alle universiteter i Danmark.

Vurderingen skal min. foretages hvert 3. år og være tilgængelig for studerende og andre interesserede.

Data indsamles ved, at der udsendes et spørgeskema til alle landets studerende med spørgsmål omkring deres undervisningsmiljø. Formålet med vurderingen er, at uddannelsesmiljøerne kan drøfte og udpege de områder, hvor der er behov for gøre en indsats for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende.

Svarprocenter ved undervisningsmiljøundersøgelsen

Sådan behandles undersøgelsen og sådan får du indflydelse

Undervisningsmiljøvurderingens resultater drøftes og behandles i studienævnene med henblik på identificering af lokale indsatsområder, der skal udmøntes i offentlige tilgængelige handleplaner med definering af, hvordan der skal ske opfølgning.

Senere følger en tværgående opsamling i hhv. Uddannelsesforum og i fakultetsledelsen. Herved sikres, at centrale aktører, herunder særligt studerende, og uddannelsesledelse inddrages i drøftelserne. 

Se mere her.

Planer for udvikling af undervisningsmiljøer på Aarhus BSS

Studieleder og uddannelsesrådgiver udarbejder på baggrund af studienævnets bemærkninger en handleplan med lokale indsatsområder, der efter studienævnets godkendelse sendes til fakultetssekretariatet, der samler op i et fælles opsamlingsnotat for fakultetet. Handleplanerne kan ses nedenfor.

Studienævnet for Erhvervsøkonomi.

Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT.

Studienævnet for Økonomi.

Juridisk Studienævn.

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag.

Studienævnet for Psykologi.

Forretningsudvikling (BDE).

Global Management and Manufacturing (GMM).

Teknologibaseret forretningsudvikling (cand.polyt.).