Undervisningsmiljøvurdering 2022 (EVU)

Kort om undersøgelsen

Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) er en kortlægning af de studerendes vurdering af studiemiljøet.

Data er indsamlet ifm. kursusevalueringerne og er herefter blevet drøftet i studienævnet.

Der er på den baggrund udarbejdet en handleplan, der er godkendt af studienævnet samt sendt til orientering hos Dekanatet på Aarhus BSS.

Studienævn, studie- og institutledelser sikrer løbende opfølgning på handleplaner, og der gøres status på arbejdet ved næste årlig status. Fakultetsledelsen gør løbende status på eventuelle handlinger på fakultetsniveau.

Planer for udvikling af undervisningsmiljøer på Aarhus BSS

Du kan finde handleplanen for din uddannelse her: