Der er åbent for at søge om Frands Christian Frantsens Legat

Fonden støtter dygtige studerende inden for Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning på Aarhus Universitet.

Fonden Frands Christian Frantsens Legat vil i maj 2024 uddele stipendier og rejselegater til dygtige studerende inkl. ph.d.-studerende inden for Jordbrugs- og Vildtbiologiforskning indskrevet på Natural Sciences eller Technical Sciences. 

Deadline:

Der er deadline for at søge mandag d. 6. maj 2024. Der vil kun være én ansøgningsrunde i 2024. 

Ansøgning:

Læs mere om fondens formål og hvordan man søger stipendierne/legaterne her: https://tech.medarbejdere.au.dk/forskerstoette/stipendier-og-bevillinger/fonden-frands-christian-frantsens-legat.