Peer review

Peer Review er en måde, hvorpå både læser, skribent og tekst har mulighed for skærpelse og
forbedring. At læse og formulere en feedback øger opmærksomhed på tekstens formidling, tekstens
metode, tekstens argumentation og tekstens form. Det styrker også opmærksomheden på egen
formidling, metoder, argumentation og form. Peer review er med til at skabe en kultur omkring
vores faglighed. Derfor er det en vigtig pointe for RESONANS, at artiklerne af de studerende også bedømmes af studerende.


Artiklerne, der sendes til peer review i RESONANS, er for det meste langt i processen og har i
mange tilfælde allerede været ”skrevet” i en anden sammenhæng som fx en opgave. Ved peer
review skal der være fokus på artiklernes faglige kommunikation.

Peer review i praksis
I en peer review gruppe kan man både gå til teksten med et kritikbaseret og et læserbaseret blik.
Med et kritikbaseret blik stilles spørgsmål til, hvordan teksten rent teknisk forholder sig til sit felt,
og om dette overholdes genre, sprog, argumentation og formelle kriterier. Med et læserbaseret blik
stilles spørgsmål til, hvordan teksten formidling og stil påvirker læseroplevelsen.


Peer review gruppens kommentarer sendes tilbage til skribenten, der har mulighed for at rette,
omskrive og godkende gruppens kommentarer. Det er op til skribenten at vurdere, i hvilket omfang,
han/hun ønsker at bruge peer review gruppens kommentarer.

Peer review sker i grupper på 3-4 personer. Grupperne får tilsendt deres artikel umiddelbart efter
deadline for artikel indlevering. Grupperne har 14 dage til at læse, rette og kommentere artiklen.
Hver grupper får tilsendt 1-2 artikler.