Eksamenstilmelding og reeksamen

Efterårskurser Forårskurser
 • Eksamensperiode:
  16. december 2024 - 25. januar 2025
 • Tilmelding til eksamen:*
  9. - 15. september 2024
 • Eksamensperiode:
  1. juni - 29. juni 2024
 • Tilmelding til eksamen:*
  2. januar - 28. februar 2024
 • Reeksamensperiode:
  21. maj - 8. juni 2024
 • Tilmelding til reeksamen:*
  2. januar - 28. februar 2024**
 • Reeksamensperiode:
  1. - 24. august 2024
 • Tilmelding til reeksamen:*
  1. juni - 14. juli 2024**

* Du bliver automatisk tilmeldt 1. eksamensforsøg i den efterfølgende eksamensperiode, når du tilmelder dig kurset. Men hvis du skal til 2. eller 3. eksamensforsøg, skal du selv tilmelde dig i denne periode.

**Hvis karakteren for din ordinære eksamen først bliver offentliggjort efter tilmeldingsfristen til reeksamen, og du ikke bestod den ordinære eksamen, vil du blive kontaktet på din post.au.dk mail, med et tilbud om at blive tilmeldt reeksamen hvis du ønsker det. Husk at være opmærksom på svarfristen for at melde tilbage på den mail du får tilsendt.

Tilmelding til reeksamen

Du kan tilmelde dig reeksamen via mitstudie.au.dk -> STADS -> Eksamen -> Tilmeld.

Det er dit eget ansvar at tjekke, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte på mitstudie.au.dk. 

Har du ikke fået tilmeldt dig i tilmeldingsperioden, skal du søge om eftertilmelding. Send din ansøgning til Studieservice via studieservice.nat-tech@au.dk.

Eftertilmelding efter eksamensperiodens start skal søges via mitstudie.au.dk

Hvis du ikke bestod eksamen i 1. forsøg

Skal du til reeksamen, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

 • Du skal have været tilmeldt og brugt et prøveforsøg til den ordinære eksamen for at kunne tilmelde dig reeksamen.
 • Du har kun 3 forsøg til at bestå en eksamen - hvis der er særlige forhold, kan du søge Studienævnet om dispensation til et 4. eksamensforsøg.
 • Der udbydes kun den nyeste prøveform til eksamen, så skal du til reeksamen i et senere semester, kan prøveformen have ændret sig, siden dengang du tog kurset. OBS: derfor skal du også tjekke, om pensum har ændret sig siden du tog kurset.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Kan du se, at din eksamenstilmelding står som 'Afvist', skal du sikre, at din studiekontrakt er opdateret og godkendt, så kurset indgår. Hvis det er på plads, så skal du ikke foretage dig yderligere - der er ingen grund til at kontakte Studieadministrationen, for de afviste tilmeldinger bliver rettet løbende og skal nok være på plads inden offentliggørelse af eksamensplanen.

Ligeledes, hvis du tilmelder dig en reeksamen inden karaktererne for den ordinære eksamen er offentliggjorte på STADS, vil din tilmelding også stå som afvist - men igen, er der ingen grund til at bekymre dig - de afviste tilmeldinger bliver rettet løbende og skal nok være på plads inden offentliggørelse af reeksamensplanen.

Eksamensafmelding

Eksamensafmelding før eksamensperioden

Du kan selv afmelde dig en eksamen inden for den samme periode, som du tilmelder dig eksamen.

Du finder tilmeldingsperioden på din studieportal > Eksamen > Eksamenstilmelding og reeksamen.

Får du brug for at afmelde en eksamen efter periodens udløb, skal du sende en ansøgning til Studieservice via studieservice.nat-tech@au.dk.

Der vil blive foretaget en samlet vurdering af din ansøgning i forhold til din maksimale studietid, om afmeldingen vedrører førsteårsprøven og andre forhold, der har betydning for gennemførelsen af dit studium.

Eksamensafmelding i eksamensperioden
Hvis du søger om afmelding efter eksamensperioden er begyndt, skal du sende dokumentation for usædvanlige forhold.

Du søger om dispensation til at blive afmeldt eksamen via mitstudie.au.dk. Studienævnet vil vurdere, om der er grundlag for afmelding.

Du kan finde datoen for eksamensperiodens start på din studieportal under Eksamen > Eksamenstilmelding og reeksamen > Undervisnings- og eksamensperioder

Undervisnings- og eksamensperioder

Undervisnings- og eksamensperioder 2023-24

Undervisnings- og eksamensperioder 2023-24

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– sommeroptag

Onsdag 23. august –
fredag 25. august

Uge 34

1. semester

Mandag 28. august –
lørdag 9. december

Uge 35-49

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 11. december –
Fredag 22. december

Uge 50-51

Eksamen

Mandag 18. december –
lørdag 27. januar

Uge 51-4

Reeksamen

 • Science og civilingeniør
 • Diplomingeniør

Tirsdag 21. maj –
lørdag 8. juni

Tirsdag 21. maj –
lørdag 29. juni

Uge 21-23

Uge 21-26

Skemafri

Mandag 16. oktober –
lørdag 21. oktober

Uge 42

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– vinteroptag

Onsdag 24. januar –
fredag 26. januar

Uge 4

2. semester

Mandag 29. januar –
lørdag 18. maj

Uge 5-20

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Tirsdag 21. maj –
fredag 31. maj

Uge 21-22

Eksamensplanen offentliggøres

1. maj

Uge 18

Eksamen

Lørdag 1. juni –
Lørdag 29. juni

Uge 22-26

Reeksamen

Torsdag 1. august –
lørdag 24. august

Uge 31-34

Skemafri

Mandag 25. marts -
onsdag 27. marts

Uge 13

 • Der kan forekomme undervisning uden for de nævnte perioder, f.eks. feltkurser og kurser planlagt som intensive forløb.
 • De skemafrie perioder i uge 42 og mandag-onsdag før Skærtorsdag er ikke fridage, men reserveret til øvrige undervisningsaktiviteter som f.eks. feltkurser.
 • I eksamensperioden kan der planlægges eksamener på lørdage og søndage.

Undervisnings- og eksamensperioder 2024-25

Undervisnings- og eksamensperioder 2024-25

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– sommeroptag

Onsdag 21. august –
fredag 23. august

Uge 34

1. semester

Mandag 26. august –
lørdag 7. december

Uge 35-49

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 9. december –
fredag 20. december

Uge 50-51

Eksamen

Mandag 16. december –
lørdag 25. januar

Uge 51-4

Reeksamen

 • Science og civilingeniør
 • Diplomingeniør

Mandag 19. maj –
lørdag 7. juni

Mandag 19. maj –
mandag 30. juni

Uge 21-23

Uge 21-27

Skemafri

Mandag 14. oktober –
lørdag 19. oktober

Uge 42

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– vinteroptag

Onsdag 22. januar –
fredag 24. januar

Uge 4

2. semester

Mandag 27. januar –
lørdag 17. maj

Uge 5-20

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 19. maj –
fredag 31. maj

Uge 21-22

Eksamen

Mandag 2. juni –
mandag 30. juni

Uge 23-27

Reeksamen

Fredag 1. august –
lørdag 23. august

Uge 31-34

Skemafri

Mandag 14. april -
onsdag 16. april

Uge 16

 • Der kan forekomme undervisning uden for de nævnte perioder, f.eks. feltkurser og kurser planlagt som intensive forløb.
 • De skemafrie perioder i uge 42 og mandag-onsdag før Skærtorsdag er ikke fridage, men reserveret til øvrige undervisningsaktiviteter som f.eks. feltkurser.
 • I eksamensperioden kan der planlægges eksamener på lørdage og søndage.

Undervisnings- og eksamensperioder 2025-26

Undervisnings- og eksamensperioder 2025-26

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– sommeroptag

Onsdag 20. august –
fredag 22. august

Uge 34

1. semester

Mandag 25. august –
lørdag 6. december

Uge 35-49

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 8. december –
fredag 19. december

Uge 50-51

Eksamen

Mandag 15. december –
lørdag 25. januar

Uge 51-4

Reeksamen

 • Science og civilingeniør
 • Diplomingeniør

Mandag 18. maj –
lørdag 6. juni

Mandag 18. maj –
tirsdag 30. juni

Uge 21-23

Uge 21-27

Skemafri

Mandag 13. oktober –
lørdag 18. oktober

Uge 42

Introdage for nyoptagne på bacheloruddannelser
– vinteroptag

Onsdag 21. januar –
fredag 23. januar

Uge 4

2. semester

Mandag 26. januar –
lørdag 16. maj

Uge 5-20

Undervisning, øvelser og projekter
(kun diplomingeniør)

Mandag 18. maj –
fredag 29. maj

Uge 21-22

Eksamen

Mandag 1. juni –
tirsdag 30. juni

Uge 23-27

Reeksamen

Lørdag 1. august –
lørdag 22. august

Uge 31-34

Skemafri

Mandag 30. marts -
onsdag 1. april

Uge 14

 • Der kan forekomme undervisning uden for de nævnte perioder, f.eks. feltkurser og kurser planlagt som intensive forløb.
 • De skemafrie perioder i uge 42 og mandag-onsdag før Skærtorsdag er ikke fridage, men reserveret til øvrige undervisningsaktiviteter som f.eks. feltkurser.
 • I eksamensperioden kan der planlægges eksamener på lørdage og søndage.

Reeksamen ved kurser med obligatorisk program

  Det er dit eget ansvar at opfylde kravene til det obligatoriske program. Derfor skal du selv orientere dig om eksempelvis antallet af opgaver, der kræves afleveret for at kunne gå til eksamen.

Ved kurser, hvor det er muligt, skal der tilbydes genaflevering af opgaver forud for tidspunktet, hvor den endelige indstilling til eksamen skal foreligge. Alle studerende sikres hermed mulighed for undervejs i kurset at opnå et tilstrækkeligt antal godkendte opgaver. Det anbefales, at muligheden for genaflevering overvejes i placeringen og omfanget af det obligatoriske program.

Hvis du ikke opfylder det obligatoriske program og dermed ikke kan indstilles til eksamen, betyder dette:

 • Du får registreret et ikke-bestået eksamensforsøg.
 • Du kan ikke tilmeldes den førstkommende reeksamen, men må gennemføre de dele af kurset igen, som sikrer, at indstillingsbetingelserne opfyldes.

Hvis du skal følge kurset igen næste gang, det afholdes, vil det ligge ud over de 30 ECTS for dette semester, og det kan ikke garanteres, at dit skema giver plads til, at du kan gennemføre hele kurset igen.

Hvis du ikke har opfyldt kravene i det obligatoriske program, vil der ved kurser med laboratorieøvelser stilles krav til, at disse kan gennemføres i laboratoriet igen før 2. eksamensforsøg.

Sygdom ved eksamen

Sygdom under eksamen

Du bør forlade eksamen, hvis du føler dig for syg til at gennemføre eksamen.

 • Kontakt eksamensvagten eller eksaminator og sig, at du forlader eksamen, fordi du føler dig syg.
 • Kontakt din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring. Dette gælder også ved symptomer fra kendte kroniske sygdomme.
 • Du skal selv tilmelde dig næste eksamen.
 • For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg under eksamen, og ikke kunne gennemføre eksamen.

OBS: Studienævnet tillægger din lægeerklæring mindre betydning, hvis lægen ikke har set dig, mens du var syg.

Sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Sygdom i din nærmeste familie kan påvirke dig så meget, at du ikke kan gå til eksamen.

 • Du skal sende en ansøgning om afmelding, så snart du ved, at du ikke kan gå til eksamen.
 • Du skal ikke sende en lægeerklæring, der dokumenterer sygdom i din nærmeste familie.
 • Du skal i stedet dokumentere, fx ved en lægeerklæring, hvordan din studieevne er påvirket, og eventuelt i hvilken periode.

 

Sker der et dødsfald i din nærmeste familie, kan det betyde, at du er så påvirket, at du ikke kan gå til eksamen.

 • Du skal sende en ansøgning, så snart du ved, at du ikke kan gå til eksamen.
 • Du skal dokumentere dødsfaldet ved en dødsattest.
 • Er dødsfaldet sket mere end 1 måned før eksamen afholdes, skal du ikke sende en dødsattest, men en lægeerklæring, der beskriver, hvordan din studieevne er påvirket.

Med nærmeste familie mener vi forældre, børn, søskende, ægtefælle/kæreste og bedsteforældre.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk