Aarhus Vand

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Den studerende vil komme til at arbejde sammen med en række yderst kompetente og fagligt dygtige kollegaer i en dynamisk organisation, som til stadighed arbejder på at være Danmarks førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning. Den studerende vil få indsigt i hvordan teoretisk viden kan anvendes og omsættes i praksis i en række forskellige sammenhænge.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Vi forventer, at du som studerende:

 • er villig til at sætte dig ind i forretningsgangene hos Aarhus Vand
 • kan arbejde selvstændigt
 • har lyst og vilje til at arbejde i en organisation, hvor tingene går stærkt
 • har evnen og lysten til at kombinere og bruge din biologiske indsigt ind i denovenfor beskrevne – praktiske - sammenhæng.

Virksomhedsbeskrivelse

Aarhus Vand er Danmarks næststørste vandselskab med 350.000 kunder. Vi er et selvstændigt aktieselskab, der er ejet af Aarhus Kommune. Vores kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet. Vi indvinder, behandler og distribuerer 15 mio. kubikmeter drikkevand og renser mere end 30 mio. kubikmeter spildevand om året fordelt på vores ni vandværker og fire renseanlæg. Selskabet har 217 dygtige og engagerede medarbejdere, og vores vision er at være Danmarks førende vandselskab.

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Aarhus Vand ønsker at understøtte uddannelse af nye stærke kandidater, der kan bidrage med ny viden og udvikling – og vækst -  ind i den danske vandbranche. Samtidig ønsker Aarhus Vand at understøtte et samarbejde med Aarhus Universitet – med VAND som et naturligt omdrejningspunkt. Aarhus Vand ser samarbejdet mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og forsyningsselskaber (slutbrugere) som en yderst vigtig konstellation i forhold til at skabe udvikling og vækst – såvel regionalt, nationalt og internationalt.

Hvilke typer af projekter eller emner I kunne arbejde sammen med en studerende omkring?

Aarhus Vand arbejder til stadighed med et bredt spektrum af projekter indenfor det samlede vandkredsløb. Opgaverne falder i følgende hovedkategorier:

 • Beskyttelse og indvinding af grundvand
 • Etablering og drift af vandværker
 • Fornyelse og drift af vand- og spildevandsledninger – samt installationer på ledningsnettet (højdebeholdere, pumpestationer, bassinanlæg m.m.)
 • Anlæg og fornyelse af rense-/ressourceanlæg. P.t. fylder et nyt Marselisborg Ressourceanlæg
  (MARS ReWater) meget i anlægsporteføljen
 • Drift og vedligehold af de eksisterende rense- /ressourceanlæg
 • Klimatilpasning
 • Vandfaglig udvikling og innovation indenfor hele vandkredsløbet samt udvikling af nye forretningsmodeller til at sætte viden i spil

Der er flere biologer ansat i Aarhus Vand. Opgavetyperne er meget varierede - som eksempel kan nævnes: Kommunikation omkring Aarhus Vands aktiviteter, varetagelse af grundvandsbeskyttelse og projektledelse inden for ledningsprojekter.