Danmarks Jægerforbund

  • DANMARKS JÆGERFORBUND

Virksomhedsbeskrivelse

Danmarks Jægerforbund (DJ) er med cirka 55 ansatte og over 90.000 medlemmer en af landets store grønne organisationer. Danmarks Jægerforbund varetager danske jægeres interesser ved at arbejde for mest mulig jagt og natur. Jægerforbundet har stærke relationer til landets andre grønne organisationer og samarbejder både fagligt og politisk med en bred vifte af offentlige og private organisationer inden for miljø, natur, landbrug og skovbrug.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Vi forventer, at den erhvervsprojektstuderende har en oprigtig interesse i at arbejde med vildt og/eller jagt, uanset om fokus lægges på forskning, forvaltning eller formidling. Vi forventer også, at den studerende er interesseret i at indgå i det tværfaglige fællesskab på arbejdspladsen og vil arbejde selvstændigt og seriøst med det valgte projekt.

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Den studerende kan hos Danmarks Jægerforbund opleve en fagmedarbejders rolle i en interessedrevet medlemsorganisation, hvor fagligheden i det daglige arbejde spiller sammen med organisationens politiske og kommunikationsmæssige indsats. Den studerende vil også opnå erfaring med vildtbiologiske projekter i en tværfaglig ramme, uanset om udgangspunktet er trækfugle, klovbærende vildt eller noget helt tredje.

Hvilke typer af projekter eller emner I kunne arbejde sammen med en studerende omkring?

Det vil være særlig oplagt at vælge projekter, som har fokus på dansk vildtforvaltning – men det er ikke noget krav. Har du en idé, som relaterer sig til jagt eller vildt, så er du velkommen til at kontakte os. Der er flere biologer ansat i Danmarks Jægerforbund, og deres hverdag rummer alt fra miljøgodkendelse af skydebaner til udarbejdelse af forvaltningsplaner og diverse former for rådgivning. Biologernes kolleger arbejder blandt andet med naturvejledning, jura og invasive arter, og hos Danmarks Jægerforbund findes der således masser af relevante projektmuligheder inden for emner som økotoksikologi, zoologi, populationsbiologi, genetik og naturformidling. Danmarks Jægerforbund indgår kontinuerligt i forskningsprojekter, nationale og internationale arbejdsgrupper samt et bredt udvalg af medlemsorienterede aktiviteter, og vi er naturligvis åbne for at inddrage den studerende i allerede igangsatte opgaver.

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Den studerende kan hos Danmarks Jægerforbund opleve en fagmedarbejders rolle i en interessedrevet medlemsorganisation, hvor fagligheden i det daglige arbejde spiller sammen med organisationens politiske og kommunikationsmæssige indsats. Den studerende vil også opnå erfaring med vildtbiologiske projekter i en tværfaglig ramme, uanset om udgangspunktet er trækfugle, klovbærende vildt eller noget helt tredje.

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Danmarks Jægerforbund har stærk faglig profil, og vi er glade for at få mulighed for at invitere biologistuderende indenfor. Dels håber vi på at få belyst nogle interessante faglige problemstillinger gennem de valgte projekter, men vi ønsker også at give plads til gensidig inspiration gennem mødet mellem de studerende og jægerforbundets fagmedarbejdere. Muligheden for at indgå i et videre samarbejde omkring speciale eller PhD-forløb er også af stor interesse for os.