Envidan

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Først og fremmest vil den studerende kunne få et indblik i, hvordan biologiske færdigheder og fagligheder anvendes på en arbejdsplads, der arbejder med natur og vandmiljø. Dernæst er det en forhåbning, at den studerende kan blive lidt klogere på, hvad der ”tænder” vedkommende og på den baggrund nemmere kan tilrettelægge sit videre uddannelsesforløb.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Vi forventer en studerende med masser af gå-på-mod og nysgerrighed samt en portion faglighed i rygsækken. Da vi nogle gange har lange dage eller lidt skæve arbejdstider – særligt i forbindelse med feltarbejde – forventer vi også en vis mængde fleksibilitet. Ellers forventer vi bare godt humør.

Virksomhedsbeskrivelse

EnviDan A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 230 ansatte med den mission at gøre en positiv forskel for samfund, kunder og medarbejdere. Med Skandinavien som hjemmemarked er vores ydelser rettet mod vand, spildevands- og fjernvarmeforsyninger, biogasselskaber, kommuner samt industrier.

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Generelt har vi i EnviDan stor fokus på udvikling og samarbejde, og i den sammenhæng passer dette projekt rigtig fint ind. Vi har et ønske om at være tæt på uddannelsesstederne og derved have en finger på pulsen. Derudover har vi selvfølgelig også en interesse i at få kontakt til nogle dygtige studerende, som måske en dag kan blive dygtige kollegaer.

Hvilke typer af projekter eller emner I kunne arbejde sammen med en studerende omkring?

Vi har en række projekttyper, som kunne have relevans i forhold til samarbejde med biologistuderende. Dette er særlig aktuelt i vores Natur & Vandmiljø team, hvor vi bl.a. arbejder med naturgenopretning, naturregistrering, faglige udregninger og konsekvensvurderinger. Det vil derfor være muligt at arbejde sammen, fx om etablering af vådområder og vandløbsrestaurering eller gennemførelse af naturregistrering og efterfølgende konsekvensvurdering.
Det vil også være muligt at stifte bekendtskab med en række af de værktøjer, vi bruger i vores daglige arbejde – alt fra IT-programmer til feltudstyr.
Slutteligt arbejder vi også med en række andre fagområder, som kunne have relevans for biologistuderende, det gælder fx inden for klimatilpasning, drikkevandsressourcer og spildevandshåndtering.