Pindstrup Mosebrug A/S

Hvilke typer af projekter eller emner kunne I arbejde sammen med en stu-derende omkring?

Pindstrup har mange spændende emner, som vi gerne vil have undersøgt i samarbejde med en studerende:

  • Voksemedier/substrater (både eksisterende og nye/alternative substrater)
  • Luft-/vandforhold i substrater
  • Næringsstoffer i forhold til plantevækst og forskellige substratkomponenter
  • Naturgenopretning af tidligere moseområder efter indvinding af tørv (feltarbejde og/eller litteraturstudie).
  • Mikrobiologi i substrater

Ovenstående generelle emner kan skræddersys til den enkelte studerende alt efter interesse og kompetencer. Hvis den studerende har andre forslag, drøfter vi gerne disse.

Virksomhedsbeskrivelse

Pindstrup Mosebrug A/S er en af verdens førende producenter af substrater til professionelle gartnere og private haveejere. Vi har produktions steder i Danmark, Nordirland, Letland, Spanien, Estland og Rusland og beskæftiger mere end 800 medarbejdere i Pindstrup-koncernen. 

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Den studerende vil gennem et erhvervsprojekt med Pindstrup få indsigt i arbejdsgangen i en stor, international virksomhed. Den studerende vil opleve, hvordan den teoretiske viden tillært på universitetet kan anvendes i praksis. 

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Pindstrup vil gerne udvide sit eksisterende netværk med flere nysgerrige studerende, så deres teoretiske viden kan blive udfordret med en praktisk vinkel. Vi ser det som en oplagt mulighed for sparring og udvikling for såvel den studerende som for virksomheden.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Pindstrup forventer, at den studerende har gåpåmod og lyst til at bidrage med viden og ikke mindst gode spørgsmål og undren i en stor, international virksomhed. Vi forventer, at den studerende deltager aktivt i såvel teoretisk som praktisk arbejde, fx forsøgsdesign, feltarbejde og afrapportering.