Brush-up-kursus i matematik for nye civilingeniører

Brush up matematik

Hvis du trænger til en genopfriskning af matematikken inden studiestart, kan vi tilbyde et kort brush up-kursus op til studiestart. Kurset er et frivilligt tilbud, der giver en genopfriskning af væsentlige områder fra matematik på A-niveau. Emnerne i kurset er: Algebra, ligninger, funktioner, differentiation, integration, vektorer, trigonometriske funktioner og sandsynlighedsregning.

Du vil her på siden kunne tilgå en anonym, online prætest. Prætesten er også frivillig, og resultatet af den vil ikke have indvirkning på din optagelse på uddannelsen. Hvis resultatet af testen indikerer, at du har behov for et brush up-kursus, vil du herefter blive tilbudt et kursusforløb. Kursusforløbet vil bestå af:

  • Et online, selvstudie med videoer, tekster og opgaver
  • En fysisk kursusdag, hvor der følges op på aktiviteterne i online-delen.

Deltagelse i prætesten er en forudsætning for at kunne tilmelde sig kursusforløbet, og kurset er gratis.

OBS: Kurset er kun for dig, der enten er optaget på;

  • en bacheloruddannelse på fakultetet Natural Sciences eller
  • en civilingeniøruddannelse på fakultetet Technical Sciences.

Er du optaget på en diplomingeniøruddannelse på fakultetet Technical Sciences, så skal du tage kurset dér - se mere her.


Tilmelding og praktisk info

Prætest og tilmelding

Link til prætesten findes i højre side. 

Når du har besvaret prætesten, vil du modtage yderligere information om tilmelding til Brush up-kurset.

Du vil på denne side også kunne finde links til de to kursussider, der henvender sig efter, hvor mange point du har fået i prætesten
OBS: Som ny studerende kan du først tilgå kursussiderne, når du har fået dit AU login.

Kursusdatoer

Online kurset forløber i perioden d. 1. - 20. august 2023. 

Den fysiske kursusdag vil blive afholdt mandag d. 21. august 2023. 

Du finder tilmelding til den fysiske kursusdag inde på kursussiden på Brightspace.

Kursussted

Online-delen vil være tilgængelig på Aarhus Universitets læringsplatform, Brightspace. Der vil være et link til kursussiden på Brightspace, når du er færdig med prætesten, men du kan først tilgå siden, når du er endeligt optaget på Aarhus Universitet.

Den fysiske kursusdag vil blive afholdt på Institut for Matematik, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, og øvrige praktiske informationer herom bliver offentliggjort på kursussiden på Brightspace.