Studenterrejsepuljen

Studerende på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet kan søge om tilskud til transport og ophold i forbindelse med rejseaktiviteter der har et studierelateret formål.

Der kan f.eks. søges om midler til:

  • Udgifter til transport og ophold til rejseaktivitet i forbindelse med speciale/projekt opgaver
  • Deltagelse i konferencer/workshops/summer schools

Der kan søges midler til at dække:

  • Transportudgifter, ophold og indkvartering
  • Konferencegebyr, visum etc.

Der kan normalt ydes støtte op til 1500 kr. pr. deltager, men i visse tilfælde højere (f.eks. til konferencerejser hvor man skal præsentere en artikel, poster el. lign.)

Ansøgningsprocedure