Betaling

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Hvis du har ændringer i dine betalingsoplysninger, skal du sende en mail med de nye oplysninger til evu.bss@au.dk 

 

 

Pris HD1

Hvad koster en HD 1. del-uddannelse på Aarhus BSS?

Et niveau højere

Hvilke nyheder, forskningsresultater, invitationer og information om kompetenceudvikling vil du have leveret i din mailboks?

Pris og betaling for HD1

Du skal betale for at tage en HD1, fordi det er et deltidsstudie. HD-uddannelsen betales af din arbejdsgiver eller dig selv.Prisen for en HD1 er 41.400 kr.*

Du betaler ikke for hele uddannelsen på én gang, men kun for de fag, du har tilmeldt dig i det kommende semester.

Betalingen dækker undervisning og tre eksamensforsøg per fag.


Priser for fag


5 ECTS:  3.450 kr.

10 ECTS:  6.900 kr.

   

Vi tager forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS-statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetalingen med et tillæg på 250 kr. per ECTS-point. Læs mere om studiegebyret
Udgifter til bøger og materialer

Du skal forvente at bruge ca. 2.000 kr. per semester til bøger. Du står selv for at købe bøgerne, men kan aftale med din arbejdsgiver, at de skal refundere beløbet.

Ved semesterstart får du en oversigt over, hvilke bøger du skal købe.
FAQ om betaling

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål vedrørende økonomien i forbindelse med HD1.

Udgifter, betaling og fakturering

Hvordan foregår betalingen?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du eller din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og eventuel forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Hvornår sender I fakturaen?

Hurtigst muligt efter at du har modtaget dit optagelsesbrev, vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetalingen og eventuel obligatorisk forplejning. Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i fakturaen. 

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen.

Kan fakturaen deles op i mindre rater?

Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen op i mindre rater.

Kan man ændre betaler undervejs i studiet?

Det kan du godt. Du skal blot sende de nye betalingsoplysninger til evu.bss@au.dk, og så sender vi fakturaen til den nye betaler.

Hvis jeg får merit for nogle fag, skal jeg så betale for dem?

Du skal ikke betale for fag, som du får merit for. 

Det er ikke altid, at vi når at behandle alle meritansøgninger, inden vi fakturerer. Hvis du får merit, efter du har betalt for fagene, vil du naturligvis få refunderet betalingen for det/de fag, du har fået merit for.

Hvad dækker deltagergebyret?

Deltagergebyret dækker et semesters undervisning, administration og tre eksamensforsøg. Du betaler altså ikke for hele uddannelsen på én gang.

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Udover deltagerbetalingen er der udgifter til undervisningsmateriale på cirka 2.000 kr. per semester. Du står selv for at købe undervisningsmaterialerne. Det vil sige, at hvis du for eksempel skal have pengene refunderet af din arbejdsgiver, må du selv sørge for det. 

Desuden er der i Aarhus et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på cirka 360 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point, som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen.

Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Er der moms på deltagerbetalingen?

Der er ikke moms på deltagerbetalingen, men der er moms på forplejning.

Får jeg pengene tilbage, hvis jeg afmelder mig?

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette per mail til evu.bss@au.dk.

Ved afmelding inden for fristen bliver deltagerbetalingen refunderet. Fristen for afmelding er den 1. september og den 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Kan jeg få støtte til efter- og videreuddannelse?

Efter- og videreuddannelse berettiger ikke til SU. Du kan få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til efter- og videreuddannelsesundervisning, hvis du opfylder betingelserne, og hvis undervisningen foregår som heltidsundervisning. Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt opfyldes ved at kombinere flere deltidsfag eller -uddannelser. Læs mere om betingelserne for at få SVU på www.svu.dk.

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Kan jeg få SU?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk.

Hvad koster en HD 1. del-uddannelse på Aarhus BSS?

Et niveau højere

Hvilke nyheder, forskningsresultater, invitationer og information om kompetenceudvikling vil du have leveret i din mailboks?

Pris og betaling for HD1

Du skal betale for at tage en HD1, fordi det er et deltidsstudie. HD-uddannelsen betales af din arbejdsgiver eller dig selv.Prisen for en HD1 er 41.400 kr.*

Du betaler ikke for hele uddannelsen på én gang, men kun for de fag, du har tilmeldt dig i det kommende semester.

Betalingen dækker undervisning og tre eksamensforsøg per fag.


Priser for fag


5 ECTS:  3.450 kr.

10 ECTS:  6.900 kr.

   

Vi tager forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS-statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetalingen med et tillæg på 250 kr. per ECTS-point. Læs mere om studiegebyret
Udgifter til bøger og materialer

Du skal forvente at bruge ca. 2.000 kr. per semester til bøger. Du står selv for at købe bøgerne, men kan aftale med din arbejdsgiver, at de skal refundere beløbet.

Ved semesterstart får du en oversigt over, hvilke bøger du skal købe.
FAQ om betaling

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål vedrørende økonomien i forbindelse med HD1.

Udgifter, betaling og fakturering

Hvordan foregår betalingen?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du eller din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og eventuel forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Hvornår sender I fakturaen?

Hurtigst muligt efter at du har modtaget dit optagelsesbrev, vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetalingen og eventuel obligatorisk forplejning. Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i fakturaen. 

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen.

Kan fakturaen deles op i mindre rater?

Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen op i mindre rater.

Kan man ændre betaler undervejs i studiet?

Det kan du godt. Du skal blot sende de nye betalingsoplysninger til evu.bss@au.dk, og så sender vi fakturaen til den nye betaler.

Hvis jeg får merit for nogle fag, skal jeg så betale for dem?

Du skal ikke betale for fag, som du får merit for. 

Det er ikke altid, at vi når at behandle alle meritansøgninger, inden vi fakturerer. Hvis du får merit, efter du har betalt for fagene, vil du naturligvis få refunderet betalingen for det/de fag, du har fået merit for.

Hvad dækker deltagergebyret?

Deltagergebyret dækker et semesters undervisning, administration og tre eksamensforsøg. Du betaler altså ikke for hele uddannelsen på én gang.

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Udover deltagerbetalingen er der udgifter til undervisningsmateriale på cirka 2.000 kr. per semester. Du står selv for at købe undervisningsmaterialerne. Det vil sige, at hvis du for eksempel skal have pengene refunderet af din arbejdsgiver, må du selv sørge for det. 

Desuden er der i Aarhus et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på cirka 360 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point, som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen.

Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Er der moms på deltagerbetalingen?

Der er ikke moms på deltagerbetalingen, men der er moms på forplejning.

Får jeg pengene tilbage, hvis jeg afmelder mig?

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette per mail til evu.bss@au.dk.

Ved afmelding inden for fristen bliver deltagerbetalingen refunderet. Fristen for afmelding er den 1. september og den 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Kan jeg få støtte til efter- og videreuddannelse?

Efter- og videreuddannelse berettiger ikke til SU. Du kan få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til efter- og videreuddannelsesundervisning, hvis du opfylder betingelserne, og hvis undervisningen foregår som heltidsundervisning. Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt opfyldes ved at kombinere flere deltidsfag eller -uddannelser. Læs mere om betingelserne for at få SVU på www.svu.dk.

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Kan jeg få SU?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk.

Pris HD2

Hvad koster en HD 2. del i Business på Aarhus BSS?

Et niveau højere

Hvilke nyheder, forskningsresultater, invitationer og information om kompetenceudvikling vil du have leveret i din mailboks?

Pris og betaling for HD BusinessPrisen for en HD2 er 65.400 kr.*

Du betaler forud for hvert semester for de fag, du har tilmeldt dig. Du betaler altså ikke for hele uddannelsen på én gang.

Betalingen dækker undervisning og tre eksamensforsøg per fag.


Priser for fag


5 ECTS:  5.450 kr.*

10 ECTS:  10.900 kr.*

15 ECTS:  16.350 kr.*

   

Vi tager forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS-statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetalingen med et tillæg på 250 kr. per ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.Udgifter til bøger og forplejning


Du skal forvente at bruge ca. 2.000 kr. per semester til bøger. Du står selv for at købe bøgerne, men kan aftale med din arbejdsgiver, at de skal refundere beløbet. Ved semesterstart får du en oversigt over, hvilke bøger, du skal købe.

I Aarhus er der et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på cirka 360 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point, som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen.
Økonomisk støtte til HD-uddannelsen

Der er forskellige muligheder for at få tilskud til en HD-uddannelse. Nogle puljer og fonde dækker hele udgiften, mens andre giver et tilskud.
FAQ om betaling

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om økonomien i forbindelse med en HD2.

Udgifter, betaling og fakturering

Hvordan foregår betalingen?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du eller din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og eventuel forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Hvornår sender I fakturaen?

Hurtigst muligt efter at du har modtaget dit optagelsesbrev, vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetalingen og eventuel obligatorisk forplejning. Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i fakturaen. 

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen.

Kan fakturaen deles op i mindre rater?

Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen op i mindre rater.

Kan man ændre betaler undervejs i studiet?

Ja, du skal blot sende de nye betalingsoplysninger til evu.bss@au.dk, og så sender vi fakturaen til den nye betaler.

Skal jeg betale for de fag, jeg får merit for?

Du skal ikke betale for fag, som du får merit for. 

Det er ikke altid, vi når at behandle alle meritansøgninger, inden vi fakturerer. Hvis du får merit, efter du har betalt for fagene, vil du naturligvis få refunderet betalingen for det/de fag, du har fået merit for.

Hvad dækker deltagergebyret?

Deltagergebyret dækker et semesters undervisning, administration og tre eksamensforsøg. Du betaler altså ikke for hele uddannelsen på én gang.

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Udover deltagerbetalingen er der udgifter til undervisningsmateriale på cirka 2.000 kr. per semester. Du står selv for at købe undervisningsmaterialerne. Det vil sige, at hvis du for eksempel skal have pengene refunderet af din arbejdsgiver, må du selv sørge for det. 

Desuden er der i Aarhus et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på cirka 360 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point, som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen.

Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Er der moms på deltagerbetalingen?

Der er ikke moms på deltagerbetalingen, men der er moms på forplejning.

Får jeg pengene tilbage, hvis jeg afmelder mig?

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette per mail til evu.bss@au.dk.

Ved afmelding inden for fristen bliver deltagerbetalingen refunderet. Fristen for afmelding er den 1. september og den 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Kan jeg få støtte til efter- og videreuddannelse?

Efter- og videreuddannelse berettiger ikke til SU. Du kan få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til efter- og videreuddannelsesundervisning, hvis du opfylder betingelserne, og hvis undervisningen foregår som heltidsundervisning. Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt opfyldes ved at kombinere flere deltidsfag eller -uddannelser. Læs mere om betingelserne for at få SVU på www.svu.dk.

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Kan jeg få SU?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk.

Hvad koster en HD 2. del i Business på Aarhus BSS?

Et niveau højere

Hvilke nyheder, forskningsresultater, invitationer og information om kompetenceudvikling vil du have leveret i din mailboks?

Pris og betaling for HD BusinessPrisen for en HD2 er 65.400 kr.*

Du betaler forud for hvert semester for de fag, du har tilmeldt dig. Du betaler altså ikke for hele uddannelsen på én gang.

Betalingen dækker undervisning og tre eksamensforsøg per fag.


Priser for fag


5 ECTS:  5.450 kr.*

10 ECTS:  10.900 kr.*

15 ECTS:  16.350 kr.*

   

Vi tager forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS-statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetalingen med et tillæg på 250 kr. per ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.Udgifter til bøger og forplejning


Du skal forvente at bruge ca. 2.000 kr. per semester til bøger. Du står selv for at købe bøgerne, men kan aftale med din arbejdsgiver, at de skal refundere beløbet. Ved semesterstart får du en oversigt over, hvilke bøger, du skal købe.

I Aarhus er der et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på cirka 360 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point, som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen.
Økonomisk støtte til HD-uddannelsen

Der er forskellige muligheder for at få tilskud til en HD-uddannelse. Nogle puljer og fonde dækker hele udgiften, mens andre giver et tilskud.
FAQ om betaling

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om økonomien i forbindelse med en HD2.

Udgifter, betaling og fakturering

Hvordan foregår betalingen?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis for det antal fag, du har tilmeldt dig. Inden studiestarten vil du eller din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og eventuel forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Hvornår sender I fakturaen?

Hurtigst muligt efter at du har modtaget dit optagelsesbrev, vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetalingen og eventuel obligatorisk forplejning. Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i fakturaen. 

Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt. Du får først ret til at gå til eksamen, når du har betalt fakturaen.

Kan fakturaen deles op i mindre rater?

Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen op i mindre rater.

Kan man ændre betaler undervejs i studiet?

Ja, du skal blot sende de nye betalingsoplysninger til evu.bss@au.dk, og så sender vi fakturaen til den nye betaler.

Skal jeg betale for de fag, jeg får merit for?

Du skal ikke betale for fag, som du får merit for. 

Det er ikke altid, vi når at behandle alle meritansøgninger, inden vi fakturerer. Hvis du får merit, efter du har betalt for fagene, vil du naturligvis få refunderet betalingen for det/de fag, du har fået merit for.

Hvad dækker deltagergebyret?

Deltagergebyret dækker et semesters undervisning, administration og tre eksamensforsøg. Du betaler altså ikke for hele uddannelsen på én gang.

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Udover deltagerbetalingen er der udgifter til undervisningsmateriale på cirka 2.000 kr. per semester. Du står selv for at købe undervisningsmaterialerne. Det vil sige, at hvis du for eksempel skal have pengene refunderet af din arbejdsgiver, må du selv sørge for det. 

Desuden er der i Aarhus et obligatorisk forplejningsgebyr ved lørdagsundervisning på cirka 360 kr. ekskl. moms per 5 ECTS-point, som normalt bliver faktureret sammen med deltagerbetalingen.

Forplejningsgebyret gælder ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Er der moms på deltagerbetalingen?

Der er ikke moms på deltagerbetalingen, men der er moms på forplejning.

Får jeg pengene tilbage, hvis jeg afmelder mig?

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette per mail til evu.bss@au.dk.

Ved afmelding inden for fristen bliver deltagerbetalingen refunderet. Fristen for afmelding er den 1. september og den 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Kan jeg få støtte til efter- og videreuddannelse?

Efter- og videreuddannelse berettiger ikke til SU. Du kan få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til efter- og videreuddannelsesundervisning, hvis du opfylder betingelserne, og hvis undervisningen foregår som heltidsundervisning. Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt opfyldes ved at kombinere flere deltidsfag eller -uddannelser. Læs mere om betingelserne for at få SVU på www.svu.dk.

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Kan jeg få SU?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk.

Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

HUSK at tjekke dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger på selvbetjeningen.

Betalingsfrist

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Der vil være en betalingsfrist på 14 dage.

Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din studieplads.

Hvis du søger kort tid inden studiestart eller hvis du er optaget på tomplads, må du forvente en kort betalingsfrist (ofte kun få dage), da afklaringen af, hvorvidt der er ledige studiepladser sker tæt på studiestart og tæt på de frister, der giver universitetet mulighed for statstilskud. Den korte betalingsfrist sikrer også, at du kan få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit studie.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender vi en rykkerskrivelse til oplyste fakturamodtager. Reageres der ikke på rykkeren, vil du blive udmeldt af universitetet.

Betaling i mindre rater

Betalingen for de uddannelser, som strækker sig over mere end et semester, falder i rater. Du skal derfor ikke betale hele uddannelsesudgiften på én gang. Betalingen opkræves normalt én gang pr. semester. Dog kan du få flere fakturaer, hvis du er optaget på mere end et fag. Du binder dig derfor kun for et semester ad gangen eller evt. kun for et enkelt fag ad gangen.

Moms

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Ud over deltagerbetalingen for undervisningen, er der normalt yderligere udgifter til litteratur og evt. forplejning. Forplejning pålægges moms.

Refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til mailen evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end ovenstående frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afmelder dig efter at undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt.

Du vil dog stadig have ret til tre eksamensforsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling).

Støtte fra omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver faglærte såvel som ufaglærte i beskæftigelse en mulighed for at søge om støtte på op til 10.000 kr. per kalenderår.Søg Omstillingsfonden om støtte til HD2

Det er muligt at søge Omstillingsfonden om tilskud i forbindelse med det næste optag på HD2.

Fondsmidlerne tildeles efter først til mølle-princippet, og der lukkes for ansøgningsskemaet, når midlerne er opbrugt.

For at søge tilskud skal du udfylde en online ansøgning og vedhæfte en underskrevet tro og love-erklæring, du kan downloade ved at klikke på knappen nedenfor.

Sådan logger du ind for at søge støtte

   

Hvis du har søgt ind på det pågældende fag via det digitale ansøgningssystem (DANS), skal du logge ind på præcis samme måde, som ved din ansøgning til faget. 

Hvis du har tilmeldt dig det pågældende fag via mit.au.dk (studieselvbetjeningen), skal du klikke på 'login' og benytte dit WAYF-login (det samme login som du bruger til mit.au.dk, Brightspace med mere).Bemærk, at du skal søge tilskuddet senest samtidig med din ansøgning om optagelse på HD2.

Søg om optagelse på HD2 i Business

Søg om optagelse på HD2 i regnskab og økonomistyringHvem kan få støtte fra Omstillingsfonden?

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge om støtte:

1) Du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.

Du kan således ikke få støtte, hvis du har en af følgende videregående uddannelser:

 • En erhvervsakademiuddannelse
 • En akademiuddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse (herunder HD2)
 • En bacheloruddannelse
 • Eller en anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. 

Bemærk, at HD1 ikke er en videregående uddannelse. Så hvis du har en HD1 (og ikke anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau), har du mulighed for at søge om støtte til fag på HD2.

2) Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, det vil sige:

 • Du skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
 • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud. 

 3) Du skal være tilmeldt et modul på HD2.

 • Kursister på HD1 er ikke omfattet af Omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse, men 'et erhvervsøkonomisk grundforløb', der kvalificerer til optagelse på den 'erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD2', jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen). 

4) Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.

5) Du skal underskrive en tro og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af dine oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.

Kan jeg ikke få støtte til HD1?

Nej, det er desværre ikke muligt at få støtte til HD1.

Kursister på HD1 er ikke omfattet af Omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse, men 'et erhvervsøkonomisk grundforløb', der kvalificerer til optagelse på den 'erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD2', jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).

Kan jeg få støtte til HD2, hvis jeg har en akademiuddannelse?

Du kan desværre ikke søge om støtte, hvis du har en akademiuddannelse eller lignende videregående uddannelse. Se punkt 1 i listen over krav til at kunne søge om støtte.

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan maksimalt få 10.000 kr. fra Omstillingsfonden per kalenderår. Se punkt 4 i listen over betingelser for at få støtte. Du skal således ikke forvente at få støtte til en hel uddannelse på denne måde. Der er desuden ingen garanti for, at du får støtte til kommende semestre, hvis du har fået støtte én gang.

Hvad gør man, hvis prisen for kurset overstiger 10.000 kr.?

Du kan højst få tilskud på 10.000 kr. per kalenderår. Hvis du får tilskud og skal deltage i et kursus, der koster mere end 10.000 kr., sender vi en faktura på det resterende beløb til dig eller din arbejdsgiver.

Kan jeg overføre midlerne til næste semester, hvis prisen på kurset er under 10.000 kr.?

Nej, du skal sende en ny ansøgning om tilskud, når du er tilmeldt et nyt kursusmodul.

Kan færøske studerende få støtte?

Som færøsk studerende på HD2 kan du kun få støtte, hvis du arbejder i Danmark.

Har du læst fag i efteråret 2018?

Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet, at alle, der opfylder tilskudsbetingelserne og har læst fag i efteråret 2018, fortsat har mulighed for at søge om tilskud til disse fag. Du søger tilskuddet via nedenstående blå knap.

Det er vigtigt, at du – samtidig med at du søger refusion af deltagerbetalingen – også sender en mail til adressen evu.bss@au.dk med oplysninger (reg.nr. og kontonummer) på den konto, hvortil deltagerbetalingen kan refunderes, hvis du tildeles tilskud. Vi gør opmærksom på, at såfremt din arbejdsgiver har betalt, skal kontooplysningerne også tilhøre arbejdsgiver, og de skal sendes til os via en arbejdsmail.

Fondsmidlerne tildeles efter først til mølle-princippet.