Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

For alle bacheloruddannelser er universitetet lovmæssigt forpligtet til at fastsætte et antal prøver, der tilsammen udgør en førsteårsprøve. Du kan læse hvilke fag, der er en del af din førsteårsprøve i din uddannelses studieordning.

Førsteårsprøven gælder ikke for kandidatstuderende.
 

Beståelseskravet

Beståelseskravet går ud på, at du skal bestå de eksamener, der indgår i førsteårsprøven inden udgangen af dit første studieår. Altså skal du senest bestå de fag, der indgår i førsteårsprøven ved reeksamen 1 år efter, at du er begyndt på bacheloruddannelsen.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet.

Du finder de kurser, der er en del af førsteårsprøven i din studieordning.
 

Hvis du har været udmeldt og vil søge optagelse igen

Så læs mere her i boksen "Tidligere indskrevet på samme uddannelse": http://bachelor.au.dk/optagelse/ansoegning/

Hvis du har spørgsmål, så kontakt studievejledningen.