Kandidatstudiestart

Velkommen til kandidaten i Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet!

Din første dag på kandidaten er fredag d. 27. august 2021. 

Mødested: TBA (et sted i uniparken)
Mødetid: Klokken 09.00

Programmet bliver en blanding af faglige og sociale indspark og afsluttes med en fest for alle nye kandidatstuderende. 

Et mere detaljeret program for studiestartsdagen følger i august.

Vi glæder os til at se jer!