Eksperimentel undersøgelse af faste stoffers elektronstruktur

Læs meget mere på gruppens egen hjemmeside.