Few-Body Physics in a Many-Body World

I kvantemekanik kan man forholdsvist let beskrive de fleste systemer med to partikler. Imidlertid viser det sig, at så snart man har tre (eller flere) partikler, så bliver det meget mere indviklet men også mere interessant, hvordan kvantefysikken udfolder sig. Few-body physics gruppen beskæftiger sig med basale kvantemekaniske systemer med få partikler, og med grænsen hvor disse få bliver til mange. Dette foregår i forskellige dimensioner og med både langt- og kortrækkende vekselvirkninger. Emnerne er ikke specifikke til bestemte typer af systemer, men mange af projekterne over de seneste år har været enten indenfor kolde atomer eller kernefysik.

Aktiviteterne er beskrevet her.