Grafisk brugerinterface til programkompleks

Titel Grafisk brugerinterface til programkompleks

Vejleder Søren Frandsen

Fagområde Fysik/Astronomi - eksperimentel

Abstract Ved IFA er udviklet forskellige programpakker til datareduktion eller beregning af forskellige modeller. Der ønskes udviklet et interface til en af disse programpakker for at lette brugen af pakken. Som eksempel kan nævnes analyse af tidsserier. Eller fotometri i stjernehobe.