Elektroners båndstruktur

Titel Elektroners båndstruktur

Vejleder Axel Svane og/eller Niels E. Christensen

Fagområde Teoretisk faststoffysik

Abstract Beregninger af elektronernes energitilstande kan foretages med både meget simple modeller og med avancerede computerprogrammer. Et projekt kunne tage udgangspunkt i en særlig klasse af materialer og diskutere forskelle og ligheder i deres egenskaber i relationen til elektronstrukturen. Eksempler: halvledere, overgangsmetaller, høj-Tc superledere, perovskitter, ioniske krystaller, metaller med f-elektroner etc.