En-dimensionelle Bose-Einstein-kondensater

Titel En-dimensionelle Bose-Einstein-kondensater

Vejledere Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk atom-/molekylefysik

Abstract N identiske bosoner (f.eks. 87-Rubidium-atomer), fanget af et ydre laserfelt, danner et Bose-Einstein-kondensat ved meget lave temperaturer. Ved at lave en speciel geometri af sine lasere kan man tvinge bosonerne til at ordne sig på en lang række, dvs. en en-dimensional geometri opstår. Dette studeres teoretisk vha. en hypersfærisk metode baseret på variationsprincippet. Dette kan i nogle skematiske tilfælde sammenlignes med analytiske løsninger (Tonks-Girardeau). Endvidere kan metoden sammenlignes med middelfeltsmetoden og mere komplicerede modeller, såsom Jastrow-antagelsen; evt. først for tre eller fire bosoner. Et interessant, eksperimentelt studeret fænomen er soliton/vortex, hvor tæthedsvariationer i et kondensat kan udvikle sig i tiden.