Enkelt partikel energier for nukleoner

Titel Enkelt partikel energier for nukleoner

Vejledere Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk kernefysik

Abstract Specielle strukturer opstår når enkelt partikel energierne , er tæt ved nul. Nye magiske tal kan opstå. Derfor er det interessant at beregne , som funktion af antallet af neutroner og protoner. Analytiske modeller med kasse og harmonisk oscillator potentialer anvendes først. Derpå laves selvkonsistente middelfelts beregninger med delta funktions potentialer.