Korrelationer i Boson-systemer

Titel Korrelationer i Boson-systemer.

Vejleder Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk kernefysik

Abstract En ny formulering til beskrivelse af korrelationer i Bose kondensater er netop fremlagt. Mange undersøgelser er nødvendige for at udforske hvor meget denne teoretiske model kan forklare. Sammen med interesserede studerende vil vi derfor formulere forskellige projekter, der kan komme til at anvende forskellige blandinger af kvantemekanik og analytiske og numeriske beregninger. Et par eksempler er (i) udledning og anvendelse af en ligning til beskrivelse af to-partikkel korrelationer i en to-dimensional geometri, (ii) beregning af kondensat henfald gennen to-partikkel rekombination.