Superledning

Titel Superledning

Vejleder Axel Svane og/eller Niels E. Christensen

Fagområde Teoretisk faststoffysik

Abstract En række metaller udviser superledning ved lave temperaturer. I denne fase kan metallet lede elektrisk strøm helt uden Ohm'sk modstand. Dette er blot en bemærkelsesværdig egenskab ved denne fase. Superlederes egenskaber kan beskrives ved hjælp af Londons fænomenologiske ligninger. Specielle tunneleffekter (Josephson effekterne, Nobelpris) definerer elektrisk spændingsstandard og gør det muligt at konstruere magnetometre, der kan måle ekstremt lave magnetfelter (f.eks. frembragt af nerveimpulser.