Virtuelle fotoner - Weizsäcker-Williams metoden

Titel Virtuelle fotoner - Weizsäcker-Williams metoden

Vejleder Allan H. Sørensen

Fagområde Teoretisk fysik (atomfysik mv.)

Abstract Mange processer, som involverer elektromagnetisk vekselvirkning af relativistiske partikler, kan med stor succes beskrives ved hjælp af den såkaldte virtuelle foton metode. Denne metode udmærker sig ved, at man let får indsigt i fysikken i de betragtede processer, at beregninger af tværsnit (sandsynligheder) oftest bliver stærkt simplificerede, og at de beregnede svar opnået med denne approksimative metode ofte er konkurrencedygtige i kvalitet med de svar, man får fra langt mere indviklede beregninger. Metoden udnytter ligheden mellem det elektromagnetiske felt for en relativistisk, ladet partikel og feltet for en (passende valgt) strålingspuls. I projektet studeres den virtuelle foton metode og beregninger af tværsnit (sandsynligheder) ved hjælp af denne. En eller flere anvendelser afprøves - det kunne være ionisation af atomer der beskydes med relativistiske partikler, produktion af partikel-antipartikel par i stød mellem relativistiske partikler, eller noget helt tredje. Lidt programmering kan meget vel forekomme.