Astronomi

Aktivitets cykler i sol-liggende stjerner

Vi kender til aktivitets cykler i omkring 100 stjerner, der minder om Solens 11-års cyklus. Disse cykler er hovedsageligt observeret fra Jorden ved at studere emission i Farunhofer H & K linjerne, men de sidste par år har fotometriske observationer fra Kepler missionen skabt fundamentet for en revolution inden for feltet.

 Flere forskellige projekter vil være mulige indenfor dette område:

 -         Måling af stjerne cykler med asteroseismologi

-          Konstruktion af UV spektrograf til SONG teleskopet på Tenerife

-          Bestemmelses af ændringer i Solens UV udstråling ogeffekten af disse ændringer på Jordens klima

Vejleder: Christoffer Karoff

 

Superflares på sol-ligende stjerner

Kepler missionen har opdaget et stort antal såkaldte superflares på Sol-liggende stjerner.  Dette åbner mulighed for at Solen også kunne have oplevet en superflare. En sådan superflare ville med stor sandsynlighed have destrueret ozonlaget og dermed kunne have ført til evt. masseudryddelse.

Projektet vil gå ud på at analysere optiske spektra observeret med det Nordiske Optiske Teleskop på La Palma af sol-liggende stjerne med superflares for at afdække, hvor meget de faktisk minder om Solen.

Vejleder: Christoffer Karoff

 

Using coupled climate models of the atmosphere and the oceans to model solar influence on the Atlantic Multidecadal Oscillation and the North Atlantic Oscillation.

Part of the project can be conducted at Imperial College London

Supervisor: Christoffer Karoff and Stergios Mision

 

Using coupled climate models of the atmosphere and the oceans to model the effects of superflares on atmospheric chemistry and climate.

Part of the project can be conducted at Imperial College London

Supervisor: Christoffer Karoff and Stergios Mision

 

Find flere bachelorprojekter i astronomi her.