Astronomi og Videnskabshistorie

Rekonstruktion af antallet af pletter på Solen

Christian Horrebow observerede mellem 1761 og 1777 Solen fra Rundetårn og var efterfølgende den første til at foreslå, at Solen har en cyklus. Dette er desværre ikke internationelt anerkendt, da Christian Horrebow offentligjorde sine resultater på dansk.

De sidste par år har nye rekonstruktioner af antallet af pletter på Solen peget på, at antallet i 1700-tallet måske var sammenlignelig med i dag. Hvis dette er rigtigt, vil det have stor betydning på vores forståelse af Solens påvirkning af Jordens klima.

Projektet vil dels bestå i at bestemme antallet af solpletter mellem 1761 og 1777 ud fra Christian Horrebows originale notesbøger. Derefter analysere disse data med nyudviklede analysemetoder. Dette arbejde vil skulle publiceres, således at Christian Horrebow kan krediteres for sin opdagelse af Solens cyklus.

Vejleder: Christoffer Karoff (AU) og Rainer Arlt (Postdam)