Eksamensplaner

Vigtigt at vide om eksamensplanen

  • Eksamensplanen for sommer eksamener bliver offentliggjort omkring d. 1. maj.
  • Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen.
  • Hvis du ønsker at bytte eksamenstid med en studiekammerat til mundtlig eksamen, skal du selv kontakte underviseren om dette. Eksamenskontoret kan ikke hjælpe med bytning af hold eller eksamenstider.

Hvornår er dine eksamener i WISEflow?

Eksamenerne synliggøres løbende i WISEflow og senest 10 dage før eksamensstart.

Læser du til diplomingeniør, vil du for dine gruppeeksamener/projekteksamener kunne finde den endelige rækkefølge i WISEflow senest 14 dage før eksamen.

I menuen kan du finde vigtig information om blandt andet mødetider, hjælpemidler, eksamenssnyd, sygdom og WISEflow.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Nogle eksamenstilmeldinger bliver desværre fejlagtigt afvist i det studieadministrative system; det gælder bl.a. for alle reeksamener, hvor det ordinære forsøg er aflagt forrige år. De afviste eksamenstilmeldinger bliver løbende godkendt, og hvis kurset er godkendt i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive bragt i orden inden eksamensperioden - du behøver derfor ikke kontakte Studieadministrationen.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk

Kontakt

Den kursusansvarlige, hvis det drejer sig om eksamensformen.

Eksamenskontoret, hvis det drejer sig om eksamensplanen, fx overlap af eksamener:

Eksamensplan - sommer inkl. reeksamen fra vinter

Eksamensplan sommer (og reeksamen vinter)

Den endelige eksamensplan vises herunder:

Din eksamensplan sommer (og reeksamen vinter)

Find din personlige eksamensplan herunder:

Eksamensplan - reeksamen sommer

Reeksamensplan

Datoerne for reeksamen kommer løbende på, når de er planlagt.

Din reeksamensplan

Din personlige reeksamensplan kan søges frem herunder, når datoerne er lagt på (sker løbende).

Eksamensplan - vinter

Eksamensplan - Vinter

Den endelige eksamensplan vises herunder:

Din eksamensplan - Vinter

Find din personlige eksamensplan herunder: