Læseplads på IFA

Ansøgning

Læsepladserne fordeles af Læsepladsudvalget for et semester af gangen.
Ansøgningsfristen er første fredag i semesteret, og fordelingen af pladser er sædvanligvis tilgængelig dagen efter.

Der skal ansøges om læseplads til hver fordelingsperiode.
Man er ikke garanteret at beholde sin kontorplads i den næste fordeling, og det at have en læseplads i forvejen tages ikke i betragtning i fordelingen.

Pladserne fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Specialeskrivende, hvis studieprogram er fyldt helt ud af specialet
  2. Specialeskrivende, hvis studieprogram er fyldt helt ud (af både speciale og kurser)
  3. Kandidatstuderende på fuldt program. Disse vægtes ligeligt, men der kan tages hensyn til særlige forhold såsom handicap, forenings- og udvalgsarbejde, instruktorat osv.
  4. Bachelorprojektskrivende

Da vi kun har et begrænset antal pladser til rådighed, kan det blive nødvendigt at dele midt i en af disse kategorier, og dette vil blive gjort ved lodtrækning.

Læsepladsudvalget

Læsepladsudvalget mødes i starten af hvert semester for at fordele kontorpladser på baggrund af de indsendte ansøgningsskemaer.

Læsepladsudvalget består pt. af:

Inddragelse af læseplads

Læsepladsudvalget forbeholder sig ret til at inddrage fordelte pladser i løbet af fordelingsperioden, hvis det bliver nødvendigt. Vi vil dog bestræbe os på at varsle sådanne specielle situationer allerede fra starten af fordelingsperioden, hvis vi ved, at det bliver aktuelt.

Hvis det skønnes, at en tildelt kontor- eller læseplads ikke benyttes i tilstrækkeligt omfang, har Læsepladsudvalget desuden ret til at inddrage denne til brug for en anden studerende.

Nøgler

For at kunne få en kontornøgle, skal studerende indbetale et depositum på DKK 400 via webshop

Skab på biblioteket

Instituttet råder over en række garderobeskabe på gangen 1520-4. Disse skabe kan lånes af studerende, der ikke har en læseplads. Er du interesseret, indbetales et depositum på kr. 400 i webshop

Udlevering af nøgler

Dette sker efter aftale hos institutsekretær Heidi Pedersen i lokale 1522-312.

Ved aflevering af nøglen tilbagebetales dit depositum på kr. 400/per nøgle.