Generel vejledning til specialer

Vejledning til specialer på Health

Bemærk, at vejledningen kun gælder for specialer på de teoretiske kandidatuddannelser og derfor ikke for medicin og odontologi.

Bliv inspireret af tidligere specialer

Opgavebanken i Brigtspace

I opgavebanken i Brightspace kan du blive inspireret af specialer, som andre studerende har udgivet. Der finder du specialer, der er udgiver frem til vintereksamen 2021. 

Find tidligere specialer her: 

Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab  

Kandidatuddannelsen folkesundhedsvidenskab

Kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Kandidatuddannelsen i sygepleje 

Master i klinisk sygepleje
 

Aarhus Universitets projektbibliotek

Fra sommeren 2022 bliver specialer udgivet i Aarhus Universitets projektbibliotek.

Så hvis du vil blive inspireret af de nyeste specialer på din uddannelse, så foregår det fra sommeren 2022 i projektbiblioteket. 

Gå til Aarhus Universitets projektbibliotek

Udgivelse af dit speciale i AU's projektbibliotek

Når du afleverer dit speciale, skal du tage stilling til, om du vil udgive specialet i AU’s projektbibliotek. 

Det bliver du spurgt om helt automatisk, når du afleverer specialet i WISEflow. 


Vær obs på fortrolighed og ophavsret

Inden du siger ja til at udgive dit speciale, skal du være opmærksom på reglerne for fortrolighed og ophavsret. 

Du skal ikke udgive dit speciale i projektbiblioteket hvis: 

  • dit speciale har personfølsomme oplysninger
  • dit speciale er et erhvervsspeciale med aftale om fortrolighed.

Hvis der er illustrationer, billeder eller grafer fra artikler eller bøger i dit speciale, så kræver det en tilladelse fra forlaget, hvis du vil udgive dit speciale.

Komplet guide til, hvordan du udgiver dit speciale i  AU's projektbibliotek 

Automatisk tilmelding til specialet

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.
På Kandidatuddannelsen i odontologi bliver du tilmeldt Kandidatspeciale og Odontologisk Klinik på dit 4. semester af kandidatuddannelsen.

Medicin har andre tilmeldingsprincipper - læs mere på din studieportal.

Specialeperioden og afleveringsfrister

Specialeperioderne er følgende for 30 ECTS og 60 ECTS specialerne: 

­­­­Forår  

Fra 1. februar med afleveringsfrist 1. juni eller første hverdag herefter.

­­­­Efterår  

Fra 1. september med afleveringsfrist 2. januar eller første hverdag herefter.  

 60 ECTS-specialer ­­­­­­­­­­

Fra 1. september med afleveringsfrist 1. juni eller første hverdag herefter (en mulighed på kandidatuddannelserne i idræt og folkesundhedsvidenskab).

Godkendelse af opgaveformulering og vejledningsplan

Din opgaveformulering for specialet samt vejledningsplan skal godkendes af studieleder – i nogle tilfælde uddannelsesleder. Dette sker, når du får godkendt din specialekontrakt. Læs mere herom nedenfor.

Specialer uden godkendt specialekontrakt

Hvis du ikke har en godkendt specialekontrakt, når du afleverer dit speciale, skal du have  godkendt en opgaveformulering, for at du kan få dit speciale bedømt. Det er din studieleder/uddannelsesleder, der godkender din opgaveformulering. Studieleder finder eksaminator

Hvis din opgaveformulering bliver godkendt, finder din studieleder/uddannelsesleder en eksaminator.

Datoen for dit mundtlige forsvar og din endelige bedømmelse afhænger af, hvornår der er fundet en eksaminator.


Du bruger et forsøg, hvis din studieleder/uddannelsesleder ikke godkender din opgaveformulering.

Mangler du at bestå kurser, når du starter på specialesemesteret?

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.

Mangler du på tidspunktet for påbegyndelse af specialet at bestå andre kurser på uddannelsen, skal du bestå disse sideløbende med specialet eller i det umiddelbart efterfølgende semester.

Evt. tidligere progressionskrav frem mod kandidatspecialet er blevet ophævet af fakultetsledelsen for at fremme fleksibiliteten og give mulighed for at afslutte uddannelsen inden for den maksimale studietid

2. og 3. prøveforsøg for specialer

Du bruger et prøveforsøg, hvis:

·       du ikke afleverer dit speciale til tiden

·       du ikke består.

Du bliver automatisk tilmeldt 2. eller 3. prøveforsøg. Du har ikke mulighed for at afmelde dig specialet.

Hvis du ikke afleverer specialet til tiden, starter dit nye forsøg 14 dage efter afleveringsfristen for dit forrige forsøg.

Hvis du ikke består specialet, starter dit nye forsøg 14 dage efter din mundtlige eksamen.  

I begge tilfælde får du en ny afleveringsfrist på 3 måneder. Dette gælder både for erhvervskandidater og fuldtidskandidater. 

Du skal have godkendt en ændret opgaveformulering

Ved både 2. og 3. prøveforsøg skal du have godkendt en ændret opgaveformulering. Den ændrede opgaveformulering skal ligge indenfor samme emneområde.

Der skal dog være et nyt element i opgaveformuleringen, så der er tale om en reel ændring. Din specialevejleder og studieleder/uddannelsesleder skal godkende den ændrede opgaveformulering.

Vi sender information til dig på din au-mail, hvis du skal i gang med 2. eller 3. prøveforsøg.