Lokaler

Regler for studerendes brug af instituttets lokaler