Tilmelding til reeksamen

Skal du til reeksamen? Husk at tilmelde dig reeksamen senest 7. februar 2023!

Kære studerende

Der er åbent for tilmelding til reeksamen i februar 2023. Du kan tilmelde dig, når du kan se dit eksamensresultat fra den ordinære eksamen på enten Mitstudie.au.dk eller Studieselvbetjeningen (STADS). Hvis du tilmelder dig reeksamen før du har modtaget dit eksamensresultat fra den ordinære eksamen, vil din tilmelding blive afvist (også hvis du udeblev fra eksamen).

  • Du tilmelder dig reeksamen via Studieselvbetjeningen (STADS).
    (Hvis du er indskrevet på enkeltfag på efter- og videreuddannelse, tilmelder du dig ved at skrive til evu.bss@au.dk)
  • Deadline for tilmelding til reeksamen er den 7. februar, 2023, kl. 23.59.

Du bliver ikke automatisk bliver tilmeldt reeksamen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen via din AU mail:

Reglerne: Du finder reglerne for reeksamen på din studieportal - under ’Studerende.au.dk - uddannelse – Eksamen – Eksamenstil- og afmelding’.

For studerende på HD, MBA og masteruddannelser se studieportalen under din uddannelse - Eksamen – Reeksamen og sygeeksamen

Tid og sted: Du finder oversigten med tid og sted for din reeksamen i eksamensplanen på din studieportal (under ’Eksamen/Eksamensplaner’).  

 

Med Venlig Hilsen
Aarhus BSS Studier

Oops, an error occurred! Code: 20240715132739e1202ba7