Sygdom ved eksamen på Health

Sådan gør du, hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen

Er du syg, når du skal til eksamen, kan du blive afmeldt eksamen. På den måde bruger du ikke et prøveforsøg.

Du kan også søge om dispensation efter eksamen til at få annulleret eksamensforsøget, hvis du pga. sygdom ikke deltog i eksamen

Hvis du vælger at gennemføre eksamen og ikke består, har du brugt et prøveforsøg, selv om du var syg.

Vær derfor meget varsom med at deltage i eksamen, hvis du er syg. Særligt hvis det drejer sig om dit 3. prøveforsøg.

Du er altid velkommen til at kontakte Health Studieservice, hvis du har spørgsmål.  

Skriftlige eksamen på universitetet (1. prøveforsøg)

Sygdom på eksamensdagen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en skriftlig eksamen på universitetet, kan du søge en dispensation til enten: 

 • at blive afmeldt eksamen hvis den ikke har fundet sted endnu 
 • at få annulleret dit eksamensforsøg, hvis eksamen har fundet og du ikke deltog.  
   

Sådan gør du:

 • Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom.
 • Søg en dispensation via mitstudie.au.dk.
 • Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.

Health Studieservice tilmelder dig prøven på ny, når den bliver udbudt næste gang. 


Akut sygdom under påbegyndt prøve

Sådan søger du om at få annulleret prøven

 • Kontakt eksamensvagten og informer om, at du afbryder prøven pga. sygdom.
 • Aflevér blankt hvis du vil undgå at bruge et eksamensforsøg. 
 • Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom.
 • Søg en dispensation via mitstudie.au.dk.
 • Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.

Health Studieservice tilmelder dig prøven på ny, når den bliver udbudt næste gang.   

Frie og bundne hjemmeopgaver (1. prøveforsøg)

Hvis du bliver syg inden prøven starter eller i perioden for opgaveskrivningen

Hvis du bliver syg i forbindelse med din hjemmeopgave kan du søge om at blive afmeldt eksamen.

Det gælder også, hvis du bliver syg inden hjemmeopgaven går i gang.

Hvis afleveringsfristen er overskredet og du ikke afleverede en besvarelse, kan du søge om at få eksamensforsøget annulleret.
 

Sådan gør du

 • Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer, at din sygdom gør, at du ikke kan gennemføre eksamen.
 • Søg en dispensation via mitstudie.au.dk.
 • Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.

Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg tilmelder Health Studieservice dig prøven på ny, når den bliver udbudt næste gang.

Undervisningsdeltagelse som prøveform (1. prøveforsøg)

Hvis du bliver syg og ikke kan leve op til deltagelseskravene

Hvis du bliver syg og ikke kan leve op til deltagelseskravene, har du tre muligheder.

Du kan:

 1. søge om at deltage i den "alternative prøve" som dit 1. prøveforsøg (hvis der på kurset er fastsat en "alternativ prøve" istedet for "deltagelse").
 2. søge om dispensation  til at blive afmeldt kurset. 
 3. søge om dispensation til at få annulleret eksamensforsøget, hvis kurset allerede er afsluttet og du deltog.
   

Sådan gør du

 • Søg læge og få en lægeerklæring, der dokumenterer, at din sygdom gør, at du ikke kan leve op til deltagelseskravene på kurset.
 • Søg en dispensation til enten at blive afmeldt, få annuleret dit eksamensforsøg eller deltage i den alternative prøve som 1 prøveforsøg via mitstudie.au.dk.
 • Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.

Får du dispensation til at blive afmeldt kurset, skal du selv tilmelde dig på ny i perioden for undervisningstilmelding. 

2. og 3. prøveforsøg - alle eksamener

Generelt: Du kan blive afmeldt prøven syv dage før...

Ved 2. og 3. prøveforsøg har du mulighed for at blive afmeldt prøven.

Fristerne er: 

 • Ved stedprøver: syv dage inden eksamensdagen
 • Ved bunde hjemmeopgaver: syv dage inden udlevering af opgaven
 • Ved frie hjemmeopgaver: syv dage inden afleveringsfristen
 • Ved undervisningsdeltagelse: syv dage inden semester/kursusstart
 • Ved kurser, der har elementer, som du skal have godkendt, inden du må deltage i eksamen: syv dage inden semester/kursusstart.
   

Sådan gør du

For at blive afmeldt 2. og 3. prøveforsøg skriver du en mail til Health Studieservice (health.studieservice@au.dk).
 

Søg dispensation hvis afmeldingsfristen er overskredet 

Hvis du bliver syg, og fristen for at blive afmeldt prøven er overskredet, kan du søge om en dispensation til at blive afmeldt.

Hvis eksamen allerede er afholdt, og du ikke gennemførte eksamen, kan du søge om at få eksamensforsøget annulleret. 
 

Sådan gør du

 • Søg læge og få en lægeerklæring, der dokumenterer at din sygdom gør, at du ikke kan gennemføre eksamen.
 • Søg en dispensation via mitstudie.au.dk.
 • Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.


Bliver du afmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg

Tandplejer og Klinisk Tandtekniker: Health Studier tilmelder dig prøven igen næste gang den udbydes.
Alle andre: Du skal selv tilmelde dig prøven igen. Læs her hvordan du tilmelder dig ny prøve (2. og 3. prøveforsøg


Akut sygdom under påbegyndt prøve


Sådan søger du om at få annulleret prøven

 • Kontakt eksamensvagten og informer om, at du afbryder prøven pga. sygdom.
 • Undlad at aflevere din besvarelse, hvis du vil undgå at bruge et prøveforsøg.
 • Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom.
 • Søg en dispensation via mitstudie.au.dk.
 • Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.


Bliver din prøve annulleret

Tandplejer og Klinisk Tandtekniker: Health Studier tilmelder dig prøven igen næste gang den udbydes.
Alle andre: Du skal selv tilmelde dig prøven igen. Læs her hvordan du tilmelder dig ny prøve (2. og 3. prøveforsøg

Specialer

Hvis du bliver syg inden specialeperioden går igang

Du har mulighed for at blive afmeldt specialet, hvis du syg bliver inden specialeperioden går i gang. 

Sådan gør du

 • Søg læge og få en lægeerklæring, der dokumenterer at din sygdom gør, at du ikke kan gå i gang med specialet.
 • Søg en dispensation til at blive afmeldt specialet via mitstudie.au.dk.
 • Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.

Får du dispensation bliver du tilmeldt specialet semesteret efter, hvor dui får en helt ny specialeperiode.
  

Hvis du bliver syg i specialeperioden

Hvis du bliver syg efter specialeperioden er gået i gang har du mulighed for at søge om at få udsat afleveringsfristen.

Sådan gør du

 • Søg læge og få en lægeerklæring, der dokumenterer at din sygdom gør, at du ikke kan aflevere specialet inden afleveringsfristen.
 • Søg en dispensation til udsættelse af afleveringsfristen via mitstudie.au.dk.
 • Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.

Hvad skal fremgå af lægeerklæringen?

 • Hvilke symptomer forhindrer dig i at arbejde på dit speciale?
 • Hvornår er du først tilset i klinikken med symptomerne?
 • Hvornår forventer lægen, at du bliver raskmeldt?
 • I hvilken grad er din studieevne påvirket af din sygdom?

Det er studienævnet, der vurderer, om din afleveringsfrist kan udsættes og i hvor lang tid.

Bliver du fuldtidssygemeldt og får sat din specialeperiode i bero, har du ikke ret til vejledning, før du igen kan genoptage specialet.

Hvis du bliver syg ved det mundtlige forsvar

Bliver du syg i forbindelse med et mundtligt forsvar kan du søge om dispensation til at blive afmeldt den mundtlige prøve. Får du dispensation, fastsætter studienævnet en ny dato for det mundtlige forsvar.