Sygdom ved eksamen

Pas på dine eksamensforsøg!

 • Kontakt studenterstudievejlederne, hvis du er i tvivl om din situation.
 • Afmelding af eksamen: du skal sende ansøgning før eksamen starter (dokumentation kan eftersendes).
 • Alle dispensationsansøgninger vedrørende eksamen skal sendes på mitstudie.au.dk.
 • Læs mere om dispensationsansøgninger og lægeerklæringer under 'Regler og vejledninger' > 'Dispensationer'.
 • Er du tæt på eksamensdagen, skriv til studieservice.nat-tech@au.dk

Før eksamen starter

Hvis du er syg og ikke kan gå til eksamen:

 • Du skal sende en ansøgning om afmelding før eksamen starter, hvis du vil undgå at bruge et eksamensforsøg. Eksempel: Starter eksamen kl. 9, skal du søge om afmelding inden kl. 9.
 • Mundtlig eksamen starter på det tidspunkt, den første eksaminand skal op.
 • Du skal dokumentere, hvorfor du ikke kan gå til eksamen.
 • Du skal derfor straks søge læge og få en lægeerklæring.
 • Du skal sende dokumentationen sammen med din ansøgning om afmelding af eksamen.
 • Hvis du ikke har dokumentationen, når du søger, kan du eftersende den bagefter.
 • Hvis du får dispensation, betyder det, at du ikke har brugt et eksamensforsøg.

På eksamensdagen - efter eksamen er startet

Hvis du er syg og ikke kan gå til eksamen:

 • Kontakt din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring. Dette gælder også ved symptomer fra kendte kroniske sygdomme. Studienævnet tillægger en lægeerklæring mindre vægt, hvis den er skrevet længe efter, eksamen er afholdt. Lægeerklæringen skal gemmes og bruges, hvis du får brug for at søge om et ekstra eksamensforsøg.
 • Du har brugt et eksamensforsøg, hvis du udebliver fra eksamen.
 • Du har brugt et eksamensforsøg, hvis du først søger om afmelding, efter din eksamen er startet*.
 • Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste eksamensforsøg.
 • Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.
 • Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om et ekstra eksamensforsøg. For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg på eksamensdagen, og ikke kunne møde op.

*En undtagelse fra dette kan være, at du ikke var i stand til at søge om afmelding, før eksamen startede. For eksempel: Akut opstået alvorlig sygdom/ulykke på vej til eksamen.

Sygdom under eksamen

Du bør overveje at forlade eksamen, hvis du føler dig for syg til at gennemføre eksamen.

OBS! Hvis du vælger at gennemføre eksamen, selvom du føler dig syg, er Studienævnets praksis streng, hvis du bagefter søger om et ekstra eksamensforsøg. Her vil studienævnet lægge vægt på at du selv har valgt at gennemføre eksamen, og det betyder, at der bliver lagt mindre vægt på lægeerklæringen. Studienævnet foretager altid en konkret og individuel vurdering af hver enkelt sag og kan naturligvis fravige praksis.

 • Kontakt eksamensvagten eller eksaminator og sig, at du forlader eksamen, fordi du føler dig syg.
 • Du har brugt et eksamensforsøg.
 • Kontakt din læge samme dag eller hurtigst muligt efter eksamensdagen og få en lægeerklæring. Dette gælder også ved symptomer fra kendte kroniske sygdomme. Studienævnet tillægger en lægeerklæring mindre vægt, hvis den er skrevet længe efter, eksamen er afholdt. Lægeerklæringen skal gemmes og bruges, hvis du får brug for at søge om et ekstra eksamensforsøg.
 • Har du eksamensforsøg tilbage, skal du bruge det næste eksamensforsøg.
 • Du skal selv tilmelde dig til næste eksamen.
 • Har du brugt det sidste eksamensforsøg, skal du søge om et ekstra eksamensforsøg. For at du kan få dispensation, skal du kunne dokumentere, at du var syg under eksamen, og ikke kunne gennemføre eksamen.

Pårørendes sygdom

Usædvanlige forhold i forbindelse med eksamen kan også være nærmeste families alvorlige sygdom. Nærmeste familie er forældre, ægtefælle, kæreste og børn.

Er din eksamen påvirket af alvorlig sygdom i nærmeste familie og du har brug for dispensation, skal du sende en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for, hvornår og hvordan situationen har påvirket dig, f.eks lægeerklæring fra din egen læge. Du skal ikke sende dokumentation for din pårørendes sygdom.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk

Kontakt

Studievejledningen kan hjælpe dig med dispensationsansøgninger og lægeerklæringer.