AMOK

AMOK - Arrangementer for Medicinalkemi Og Kemi

AMOK er en frivillig forening drevet af de studerendes nysgerrighed overfor deres fremtid. Foreningen fungerer som bindeleddet mellem studerende med en kemi-/medicinalkemi- uddannelse og virksomheder med kemirelevante arbejdsområder. Den blev dannet med det formål at kaste lys over den færdiguddannede kemikers fremtidsmuligheder.

I dag består foreningen af 8-12 medlemmer, som står for karriereforedrag afholdt på universitetet, samt virksomhedsbesøg. Foreningen tager gerne imod ønsker til karriereoplæg, virksomhedsbesøg eller nye ideer til andre arrangementer. 

Som en del af foreningen har man mulighed for at skabe gode bekendtskaber til studerende på andre årgange, samt skabe kontakt til virksomheder gennem de afholdte arrangementer. Henvend dig gerne, hvis du ønsker at være medlem.

Alle henvendelser kan foregå gennem vores Facebookside eller på mail amok@chem.au.dk